Łatwiej znajdą pracę - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 30 listopada
kondolencje
reklama

Łatwiej znajdą pracę

0

Podopiecznym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy łatwiej będzie znaleźć pracę.

Z projektu pod nazwą „Aktywni mogą więcej” skorzysta 15 osób z gminy Koprzywnica, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub z innych przyczyn mających trudności na rynku pracy.

Zaplanowano dla nich warsztaty terapeutyczne, które mają pomóc w odzyskaniu wiary w siebie i zwiększeniu motywacji do bardziej aktywnego życia. Wśród przewidzianych zajęć jest także poradnictwo zawodowe, warsztaty autoprezentacji i profilaktyki zdrowotnej.  Ośmiu uczestników odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe.

Projekt jest realizowany przez OPS w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Jego wartość wynosi 465 tys. zł, w tym dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa  Świętokrzyskiego stanowi 394 tys. zł. Realizacja potrwa do końca maja 2020 roku.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.