Maluch+ i Senior+ w Klimontowie

0

KLIMONTÓW. Wójt gminy Marek Goździewski odebrał z  rąk wiceministra rodziny, pracy i  polityki społecznej Kazimierza Kuberskiego dwie promesy w  ramach rządowych programów Maluch+ oraz  Senior+.

Dotacja otrzymana w  ramach programu Maluch+, w  kwocie 342,3 tys. zł oraz  wkład wasny wynoszący ponad 121  tys. zł zostaną przeznaczone na  adaptację obiektu obecnego przedszkola dla potrzeb żłobka dla dzieci do  lat 3. Utworzonych zostanie 13  nowych miejsc. Dotacja w  ramach programu Senior+,
w  kwocie prawie 300 tys. zł, powiększona o wkład własny, pozwoli z kolei na utworzenie Dziennego Domu Seniora na parterze budynku po  byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej.          (jż)

Share.

Comments are closed.