Marek Kos pokieruje sandomierskim szpitalem

2

 

SANDOMIERZ. Marek Kos pełni od piątku, 28 czerwca obowiązki dyrektora sandomierskiego szpitala. Dzień wcześniej powołał go na to stanowisko zarząd powiatu.

Marek Kos, lekarz, specjalista chirurgii i zdrowia publicznego, do maja kierujący szpitalem w Kraśniku, będzie pełniącym obowiązki  dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Konkurs, w którym nie kryje, że weźmie udział, zostanie ogłoszony w najbliższy poniedziałek.

  – Sytuacja szpitala i jego dalsze funkcjonowanie zmotywowały nas do tego, aby obowiązki dyrektora powierzyć innej osobie – tak czwartkową decyzję zarządu uzasadnił starosta Marcin Piwnik.

Najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi będzie musiał zmierzyć się  nowy dyrektor są braki kadrowe i trudna sytuacja finansowa Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego. Od listopada  trwa tam spór zbiorowy.

Odwołany ze stanowiska Janusz Sikorski, poinformował starosta, nabędzie niebawem prawa emerytalne,  zaproponowano mu inne stanowisko pracy w szpitalu.

Zarząd powiatu podjął decyzję nie zasięgając opinii Rady Społecznej szpitala. Starosta twierdzi, że nie ma takiej konieczności. Waldemar Maruszczak, członek rady z ramienia wojewody zapowiedział, że zwróci się z zapytaniem w tej sprawie do urzędu wojewódzkiego.

Więcej o zmianach w sandomierskiej lecznicy, jej sytuacji oraz o wyzwaniach stojących przed nowym dyrektorem w papierowym wydaniu TN.

Share.

2 komentarze

  1. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

    Art. 46.Do zadań rady społecznej należy: 1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach: a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, d) przyznawania kierownikowi zakładu nagród, e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu;

    • A szefem rady jest M. Piwnik. Czyli – organizator szpitala. I chłop nie widzi w tym nic dziwnego…. Czyli: organ kontolujący, nadzorujący ma za partnera radę, w której organizator dominuje. Czyli Piwnik rozmawia z Piwnikiem. Rzecz niezgodna z prawem, abstrahując od po prostu rozsądku. Zielone dno.W tym przypadku w szpitalu, w stanie katastrofy. Z którego przedstawiciele koncernów wyciągają kasę. A ci niby leję, leją…. (z naszych podatków).