Mikołajki z TN - rozdajemy prezenty dla małych i dużych! - Tygodnik Nadwiślański
REKLAMA

Mikołajki z TN – rozdajemy prezenty dla małych i dużych!

0

Nadszedł ten wyjątkowy i tak bardzo lubiany, zwłaszcza przez dzieci, czas. Z okazji mikołajek redakcja „Tygodnika Nadwiślańskiego” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach, które odbędą się już 5 i 6 grudnia na naszym facebookowym profilu. Właśnie wtedy będziemy rozdawać prezenty!

Partnerami naszej akcji są:

• Atelier Gamon Justyna Wesołowska

• Kino Helios Stalowa Wola

• Czekoladowa Chatka – Manufaktura czekolady

• Ewelina Sudoł – Kreacja Piękna

• Yasumi Medestetic – Instytut Zdrowia i Urody

• Yupi Park Sandomierz/Tarnobrzeg

• Restauracja Pele Mele

• Renata Trybuła – Photo Production

• ULMA Efekt – Marta Wójtowicz

• Kubex – Metal Tarnobrzeg

• Gabinet Stomatologiczny Anident Anna Złotorzyńska

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest udzielenie odpowiedzi na pytania, które pojawią się pod konkursowymi postami. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, przygotowane przez naszych partnerów.

W naszej dwudniowej zabawie będzie można wygrać m.in. voucher na kolację rodzinną, makijaż sylwestrowy, bilety do kina, warsztaty krawieckie, sesję fotograficzną, słodkie upominki, zabieg na twarz, prywatną wizytę dentystyczną, voucher na części samochodowe, pranie tapicerki meblowej oraz coś dla najmłodszych, wejściówki do Yupi Parku. Po zakończeniu zabawy, wyłonimy zwycięzców poszczególnych postów konkursowych i nagrodzimy ich voucherami od naszych partnerów.

Regulamin

„Mikołajki z Tygodnikiem Nadwiślańskim

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku, stronie internetowej www.tyna.info.pl papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefonu redakcji.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Mikołajki z Tygodnikiem Nadwiślańskim” jest Wydawnictwo Samorządowe sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66 (zwane dalej „Organizatorem”) we współpracy z Partnerami.

2. Fundatorem nagród są Partnerzy konkursu „Mikołajki z Tygodnikiem Nadwiślańskim”.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, sprzecznych z prawem, niemoralnych.

3. Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Czas trwania konkursu: 6.12. 2019 r. do godz. 23.59

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są nagrody ufundowane przez Partnerów konkursu „Mikołajki z Tygodnikiem Nadwiślańskim”.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Udział w konkursie „Mikołajki z Tygodnikiem Nadwiślańskim” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Zwycięzcy poszczególnych nagród w konkursie „Mikołajki z Tygodnikiem Nadwiślańskim”, przystępując do konkursu, wyrażają tym samym zgodę na publikację swojego wizerunku w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego” i na portalu www.tyna.info.pl i FB.

6. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie najnowszego numeru “Tygodnika Nadwiślańskiego”.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zasady przyznawania nagród w konkursie zostaną określone na Facebooku na stronie internetowej www.tyna.info.pl w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego za pośrednictwem telefonu redakcji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w każdorazowym losowaniu nagród.

2. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowanie na Facebooku na stronie internetowej www.tyna.info.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego.

3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej podając wszystkie niezbędne szczegóły odbioru nagrody.

6. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w okresie dwóch tygodni od publikacji nazwiska zwycięzców oraz podania ich do wiadomości współorganizatorów nagroda przepada.

7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Partnerów konkursu.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66 we współpracy z partnerami.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.