Młodzi nie próżnują. Warsztaty z dziennikarzami “TN”

0

NISKO-NOWOSIELEC. W ubiegły czwartek w tutejszej bibliotece odbyły się kolejne warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Z kamerą wśród pasji od juniora do seniora”, dofinansowanym z programu Równać Szanse.

Stowarzyszenie Mieszkańcy z Pasją, którego celem jest między innymi kultywowanie historii, tradycji, obyczajów oraz rozwój zainteresowań lokalnej społeczności, dzięki otrzymanej dotacji organizuje pozalekcyjne zajęcia warsztatowe oraz spotkania integracyjne. Młodzież podzielona na zespoły zadaniowe zbiera materiały do wydania publikacji o Nowosielcu.

Młodych uczestników czeka duże wyzwanie, bo będą pierwszymi mieszkańcami, którzy utrwalą historię i kulturę swojej miejscowości na papierze – mówi Anna Ulewicz, koordynator projektu.

Na czwartkowych warsztatach uczestnicy dzielili się pierwszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, a także trudnościami, na które natrafili gromadząc materiały. Prowadzący warsztaty dziennikarze „TN” udzielali im technicznych wskazówek, dotyczących m.in. kompozycji zdjęć, przeprowadzania wywiadów i dokumentowania swojej pracy. Na podstawie zgromadzonego dotychczas i zaprezentowanego podczas zajęć materiału można było nakreślić uwagi i wspólnie zastanowić się nad koncepcją tekstu publikacji. Omówiono również zagadnienia dotyczące RODO.

Już wkrótce w ramach projektu zostanie zorganizowana wycieczka do Państwowego Archiwum w Rzeszowie. Młodzież zwiedzi również redakcję Radia Rzeszów, gdzie będzie miała okazję obserwować przy pracy dziennikarzy radiowych.

(sc)

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.