Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie

0

Prezes KS „Marol” Jacentów Mariusz Kaczmarski oraz sekretarz Dariusz Klimkowski podpisali w  Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach umowę na realizację projektu modernizacyjnego obiektu.

Projekt pn. „Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie szansą na poprawę stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej gminy Sadowie” zostanie dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Planowane są: budowa szatni i sanitariatów, budowa ogrodzenia wokół terenu boiska, wyposażenie boiska w bramki, trybuny, kabiny dla zawodników rezerwowych. Całkowita wartość zadania wynosi blikso 182 tys. zł, w tym 118 tys. zł stanowić będzie pozyskana dotacja. Pozostałą kwotę gmina zapewni z własnych środków budżetowych. (jk)

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.