Nie będzie upadłości TTBS

0

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie zostanie postawione w stan upadłości. Sąd kolejny raz, tym razem ostatecznie, oddalił wniosek spółki Marcom, która od 2018 roku jest w ostrym konflikcie z Towarzystwem.

Pierwszy raz decyzję w tej sprawie wydał we wrześniu ub. roku wydział gospodarczy rzeszowskiego Sądu Rejonowego. Stwierdził on, że nie ma żadnych podstaw do ogłoszenia upadłości TTBS. Teraz decyzję tę potwierdził VI Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalając zażalenie wnioskodawcy na wrześniowy werdykt sądu niższej instancji poinformował Łukasz Mędrykowski, prokurent TTBS.

Decyzja rzeszowskiego sądu kończy skierowane przeciwko TTBS postępowanie upadłościowe. Było ono konsekwencją głośnego sporu Towarzystwa ze spółką Marcom, która budowała w Tarnobrzegu blok przy ul. Świętej Barbary 9B. Wykonawca nie dotrzymał terminów, a potem, domagając się „skasowania” nałożonych kar umownych, ukrył dokumentację techniczną budowy, blokując odbiór i zasiedlenie bloku. W efekcie, posiadacze mieszkań czekali wiele miesięcy na możliwość wprowadzenia się. Ostatecznie TTBS, ze wsparciem miasta, odtworzyło dokumentację, przejęło budynek i wprowadziło lokatorów.

Ciągnący się wiele miesięcy spór sprawił, że wysokość kar umownych wynikających z kontraktu, przekroczyła kwotę należności wobec wykonawcy budynku. Mimo tego, spółka Marcom domagała się wypłaty pieniędzy. Złożyła też do sądu wniosek o upadłość TTBS. Trwające od maja 2019 roku postępowanie utrudniło funkcjonowanie TTBS, bowiem każdą decyzję podejmowaną w spółce musiał zatwierdzać nadzorca sądowy. Teraz, po ostatecznym werdykcie, nadzór został zdjęty.

Share.

Comments are closed.