Nie uwzględniono większości wniosków mieszkańców w sprawie budowy S74 w powiecie sandomierskim - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Nie uwzględniono większości wniosków mieszkańców w sprawie budowy S74 w powiecie sandomierskim

0

Znamy treść raportów po spotkaniach z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać trasa S74 relacji Opatów-Nisko. W powiecie sandomierskim dotyczy to gmin: Sandomierz, Samborzec oraz Obrazów.

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego początkiem lipca przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać droga ekspresowa S74. Przedstawione przez firmę Transprojekt Gdański warianty budziły kontrowersje wśród społeczności, ponieważ budowa drogi dla części osób będzie wiązała się z wysiedleniami.

Z gminy Sandomierz wpłynęło 6 wniosków od mieszkańców oraz władz. – Największe poparcie uzyskał zarówno wariant 4 (różowy) jak i TGD (pomarańczowy). Władze samorządowe opowiedziały się za wariantem W4 przechodzącym w W4M, a następnie w WTGD Wśród  złożonych wniosków nie znalazły się wnioski zbiorowe. Indywidualne wnioski dotyczyły preferencji wyboru wariantu przebiegu trasy drogi ekspresowej – czytamy w raporcie. Nie uwzględniono żadnego z wniosków.

Spośród 125 wniosków z gminy Samborzec, firma Transprojekt Gdański uwzględniła 15 z nich – Największe poparcie uzyskał wariant TGD (pomarańczowy). Władze samorządowe nie opowiedziały się za żadnym wariantem. Wśród złożonych wniosków znalazły się wnioski zbiorowe: Mieszkańców wsi Zajeziorze (63 podpisy), Petycja Społecznego Komitetu Mieszkańców Gminy Samborzec (8 podpisów), oraz Stowarzyszenie wędkarzy Amur. Wnioski te dotyczyły wybrania wariantu, który będzie najlepszy pod względem środowiskowym, społecznym i technicznym. Złożono również wnioski indywidualne dotyczące dojazdu do nieruchomości, sprzeciwów przebiegu wariantów, dróg dojazdowych, zabezpieczeń akustycznych oraz ochrony środowiska, co zostało przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. W dokumentacji uwzględniono wniosek dotyczący kolizji wariantu W1A z pomnikiem przyrody (14 wniosków) oraz wniosek o dodatkowy przejazd gospodarczy (1 wniosek) – czytamy w raporcie.

ZOBACZ TAKŻE: Budowa S74 – odrzucono wszystkie wnioski mieszkańców Tarnobrzega

Z kolei w gminie Obrazów, gdzie również ma przebiegać trasa, złożono 294 wnioski – Największe poparcie uzyskał wariant TGD (pomarańczowy). Władze samorządowe opowiedziały się również za  wariantem TGD (pomarańczowym). Wśród złożonych wniosków znalazły się wnioski zbiorowe: Mieszkańców wsi Zdanów (39 podpisy), Wniosek Mieszkańców Gminy Obrazów (1219 podpisów), Wniosek Rady Sołectwa m. Bilcza (5podpisów), Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie, Petycja Mieszkańców wsi Święcica (52 podpisy), Wniosek Stowarzyszenia „Razem dla Obrazowa”, Wniosek Stowarzyszenia „Z tradycją w przyszłość” oraz Opinia mieszkańców wsi Święcica (3 podpisy). Wnioski te dotyczyły wybrania wariantu, który będzie najlepszy pod względem środowiskowym, społecznym i technicznym. Złożono również wnioski indywidualne dotyczące dojazdu do nieruchomości, sprzeciwów przebiegu wariantów, dróg dojazdowych, zabezpieczeń akustycznych oraz ochrony środowiska, co zostało przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

W dokumentacji uwzględniono wniosek dotyczący zmiany lokalizacji przejazdu nad drogą ekspresową i zachowanie ciągłości drogi powiatowej DP0782T relacji Obrazów – Klimontów w m. Bilcza. Zachowano możliwość przejścia na druga stronę drogi ekspresowej w km 16+700 w wariancie TGD w postaci tunelu dla pieszych pod droga ekspresową. Zmieniono lokalizację zbiornika z km 16+500 w wariancie TGD i dostosowano go do zmienionego rozwiązania przebiegu drogi powiatowej. Uwzględniono również zmianę przebiegu drogi dojazdowej na odcinku od km 20+500 do km 21+200 w wariancie 4. Korekcie poddany został przebieg drogi powiatowej DP0738T w wariancie 4 (ominięcie działki) oraz przebieg drogi powiatowej DP0782T (ominięcie kolizji z budynkami). Dla mieszkańców Kleczanowa zaprojektowano kładkę dla pieszych celem poprawy pieszej komunikacji pomiędzy dwoma stronami drogi ekspresowej S74. Łącznie uwzględniono 7 wniosków – napisano w raporcie.

Firma Transprojekt Gdański zaznaczyła w każdej z dokumentacji, że cele spotkań informacyjnych zostały osiągnięte.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.