Nieodpłatna Pomoc Prawna i Obywatelska: co obejmuje, gdzie można skorzystać? - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Obywatelska: co obejmuje, gdzie można skorzystać?

0

Od 1 stycznia w wielu punktach naszego regionu funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej prowadzone przez Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna, obywatelska i mediacja świadczona jest przez adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów.

Nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską można uzyskać w następujących punktach: Tarnobrzegu, Gorzyce, Grębów, Nisko/Krzeszów, Stalowa Wola, Bojanów, Pysznica, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez miasto Tarnobrzeg, powiaty tarnobrzeski, stalowowolski i niżański ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. (za www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl).

Usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dyżury w ramach punktów NPP/NPO będą prowadzone wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości ws. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Punkty świadczące Nieodpłatną Pomoc Prawną i Obywatelską

Powiat niżański

Informacje o poradach pod numerem telefonu 883 450 012

PUNKT NISKO/KRZESZÓW – PORADNICTWO PRAWNE
1. punkt w Nisku – lokal biurowy w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (poziom -1 budynku, budynek z windą dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych), ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko:

– poniedziałek: 8.00 – 12.00
– wtorek: 8.00 – 12.00
– środa: 8.00 – 12.00
– czwartek: 11.00 – 15.00
2. Filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku- sala narad -Urzędu Gminy w Krzeszowie,
ul. Rynek 2, – piątek: 08:00-12:00

PUNKT ULANÓW/HARASIUKI/JAROCIN – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ULANÓW Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5
– poniedziałek: 11.30 – 15.30
– wtorek: 12:30 – 16.30
– środa: 12:30 – 16.30

JAROCIN Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114
– czwartek: 13.00 – 17.00

HARASIUKI Zespół Szkół, Harasiuki 106
– piątek: 12.15 – 16.15

Powiat stalowowolski

Udzielanie porad jest dostępne przez telefon 15 640 45 62 oraz drogą elektroniczną pomocprawna@stalowowolski.pl

PUNKT STALOWA WOLA – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
– poniedziałek: 14:00 – 18:00
– wtorek: 12:00 – 16:00
– środa: 14:00 – 18:00
– czwartek: 8:00 – 12:00
– piątek: 8:00 – 12:00

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Gmina Bojanów, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
-środa: 8:00 – 12:00

Gmina Pysznica ,Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
– czwartek: 11:00 – 15:00

Gmina Radomyśl nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
– piątek: 11:00 – 15:00

Gmina Zaklików, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15
– poniedziałek: 8:00 – 12:00

Gmina Zaleszany, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16
– wtorek: 8:00 – 12:00

Tarnobrzeg

Prawnicy dyżurują pod wskazanymi numerami telefonów w godzinach otwarcia punktu.

PUNKT TARNOBRZEG – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny od poniedziałku do czwartku w godz.: 10:00 – 14:00, piątek 8:00 – 12:00.

Telefony:

Poniedziałki – 602 452 635
Wtorki – 667 422 755
Środy – 600 464 471
Czwartki – 608 362 422
Piątki – 608 362 422

Powiat tarnobrzeski

Prawnicy dyżurują pod wskazanymi numerami telefonów w godzinach otwarcia punktu.

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD W POWIECIE TARNOBRZESKIM
Gorzyce, Urząd Gminy, ul. Sandomierska 75
– poniedziałek: 7.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
– wtorek: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– środa: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Grębów, Urząd Gminy, ul. Rynek 1
– czwartek: 15.00-19.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– piątek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Poniedziałki – 608 362 422
Wtorki – 600 464 471
Środy – 505 007 393
Czwartki – 502 371 774
Piątki – 602 452 635

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.