Nowa Dęba. Radny buduje blok „na dziko” [Czytaj w gazecie] - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 25 czerwca
reklama

Nowa Dęba. Radny buduje blok „na dziko” [Czytaj w gazecie]

3

Znana w Nowej Dębie firma zajmująca się m.in. działalnością developerską zaczęła budować blok mieszkalny niedaleko nowodębskiego zalewu. Prace są zaawansowane, budynek doprowadzono już do wysokości pierwszego piętra. Problem w tym, że inwestycja realizowana jest wbrew prawu i bez pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu zatrzymał prace. Niewykluczone, że zostanie wydany nakaz rozbiórki powstającego budynku.

Czytaj w czwartek
w papierowym i elektronicznym wydaniu
„Tygodnika Nadwiślańskiego”:

3 komentarze

 1. Nie może mieć powiązań z gmina. Nie może od gminy nic wynajmować i tyle. „wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością”

 2. Radny powinien dostać nakaz rozebrania, gdyż zwykły szarak jak wybuduje cokolwiek bez zezwolenia od razu dostaje nakaz rozbiórki. Prawo powinno być egzekwowane wszystkich tak samo a tym bardziej radnego! Poza tym radny powinien stracić mandat radnego, gdyż U S T AWA
  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówią wyraźnie, że Rozdział 3
  Władze gminy. Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością
  lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
  1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa
  w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
  ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.