Nowa Dęba. Wniosek o obniżenie diet dla radnych poddany pod głosowanie - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Nowa Dęba. Wniosek o obniżenie diet dla radnych poddany pod głosowanie

2

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie, po poprawkach, przyjęty został wniosek o obniżenie diet dla radnych. Obradom towarzyszyła gorąca dyskusja.

Przypomnijmy, że wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie obniżenia diet podpisało sześcioro radnych. “Mając na uwadze ogłoszony stan pandemii, związane z nim obostrzenia przekładające się na trudny i pogarszający się stan gospodarki, mający negatywny wpływ na poziom dochodów naszego samorządu, powodujący znaczący ubytek w przychodach podatkowych gminy, połączony z fatalny stanem infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej, zasadne jest znaczne obniżenie diet radnych” – napisali radni we wniosku.

Zobacz także:
– Nowa Dęba. Chcą drastycznej obniżki diet radnych

Przed głosowaniem nastąpiła gorąca dyskusja. Radni PiS, stanowiący większość w radzie zaznaczali, że budżet przewiduje zmniejszone dochody. Zarzucali również opozycji “awanturnictwo”, a wniosek miał być przede wszystkim pogłębianiem wewnętrznej “wojny” w radzie. Z kolei wnioskodawcy mówili, że nie da się w tym momencie przewidzieć, jakie będą dalsze konsekwencje lockdownu i jak długo potrwa pandemia, a pieniądze z obniżek diet miałyby zostać przeznaczone na wykonanie projektu przychodni. Podkreślali, że jest to gest wobec społeczeństwa w trudnym czasie.

Przewodniczący komisji budżetowej radny Paweł Grzęda zgłosił poprawki do wnioskowanego projektu uchwały. Zakładały, że punkty od 1 do 5 w paragrafie 3 pozostaną w brzmieniu zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą, natomiast w punktach 6, 7 i 8 nastąpią zmiany zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę wnioskiem.

Radny Marian Tomczyk zarzucił, że nanoszenie poprawek do wniosku jest bezprawne. Nie zgodził się z tym przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie Damian Diektiarenko i poprawki zostały poddane pod głosowanie. 8 radnych było za przyjęciem poprawek, 1 radny wstrzymał się od głosowania, natomiast 5 radnych nie oddało głosu.

Uchwała po poprawkach została przyjęta 9 głosami za. 5 radnych nie oddało głosu.

Obniżenie diet dla radnych w Nowej Dębie

Udostępnij

2 komentarze

    • nie ma takiego co by poświęcił swój czas i piniondz na zajmowanie się gminą miastem itd. … no chyba, że ktoś jest bogaty i się nudzi