Nowe instrumenty od Ministra Kultury

0

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zrealizował projekt „Zakup instrumentów dla grup artystycznych działających w SOK i jego Filii”. Celem zadania jest podniesienie jakości edukacji artystycznej w zakresie muzycznym i działania orkiestr dętych działających przy SOK w Nowej Dębie oraz w jego Filii w Chmielowie.

Na realizację zadania udało się pozyskać 10 tys. zł z Ministerstwa Kultury, co stanowi ponad 70 proc. kosztów. Nasz najnowszy zakup to uzupełnienie brakujących instrumentów dla prowadzonych przez nas orkiestr. To kolejny krok wspierania tego typu działalności w Gminie Nowa Dęba. Jednocześnie dziękuję Posłowi RP panu Zbigniewowi Chmielowcowi, który wspierał powodzenie tego projektu – komentuje Krystian Rzemień, dyrektor SOK i autor projektu. W ramach projektu zakupiono zestaw instrumentów muzycznych, w skład którego wchodzą: dwa saksofony altowe, trzy trąbki oraz trzy klarnety. Instrumenty służyć będą muzykom z Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chmielowie.

koncert2-foto-archsok

Orkiestra Dęta w Nowej Dębie powstał w 1950 r. z inicjatywy ośmiu miejscowych muzyków. W 1952 r. orkiestra powiększyła swój skład osobowy, a patronat nad jej działalnością objęły Zakłady Metalowe im. Tomasza Dąbala. W 1954 r. orkiestra liczyła 22 osoby. Należy wspomnieć, że w owym czasie była jedynym zespołem działającym na terenie powiatu tarnobrzeskiego i brała udział w uroczystościach powiatowych. W latach 1958-1959 funkcję dyrygenta pełnił Stanisław Biela. Na srebrny jubileusz w 1975 r. orkiestra przygotowała koncert pod kierunkiem kapelmistrza Władysława Bobera. Liczyła wtedy 29 osób. Z pierwszego składu orkiestry podczas koncertu wystąpili Jan Róg, Jakub Radek oraz Józef Baracz (w którego mieszkaniu w początkowym okresie działalności odbywały się próby). Należy wspomnieć także Aleksandra Wróbla i Jan Wyparło. Na kolejne lata działalności orkiestry funkcję kapelmistrza powierzono Władysławowi Boberowi. W tym czasie pozyskano nowych muzyków, zakupiono sporo instrumentów, nowe mundury i efektowne kostiumy, dla werblistek. Zwiększono i urozmaicono repertuar. Orkiestra z udziałem wokalistów i instrumentalistów wykonywała utwory estradowo-rozrywkowe, okolicznościowe oraz marsze. Ukoronowaniem 25-letniej pracy orkiestry było przyznanie jej przez Zarząd Główny Chórów i Orkiestr Srebrnej Odznaki Honorowej. W latach 1975-1980 skład zespołu powiększył się do 45 osób, w tym 5 solistów. Lata 1975-1990 to najważniejszy okres w dziejach orkiestry. Liczne sukcesy m.in. w Jarosławiu, Nowym Sączu, Rzeszowie, Łańcucie, Nowej Sarzynie i Tarnobrzegu postawiły zespół w czołówce najlepszych. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu artystycznym orkiestry było seminarium pokazowe dyrygentów orkiestr dętych Polski południowo-wschodniej, zrzeszonych w PZChiO. Cały proces dydaktyczny seminarium został oparty na pracy z Orkiestrą Dętą z Nowej Dęby. Orkiestra została laureatką Złotej Odznaki Honorowej PZChiO. Doskonaląc swój warsztat pracy, stawała się nieodzownym elementem obchodów uroczystości zakładowych, państwowych i środowiskowych. Od 1999 r. orkiestra działa pod patronatem Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba i jest jedną z form pracy Samorządowego Ośrodka Kultury jako Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba. W roku 2008 kapelmistrzem i dyrygentem orkiestry został Marek Kosior, a w roku 2010 orkiestra obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Muzycy otrzymali najwyższe odznaczenia przyznawane przez PZCHiO. Obecnie orkiestra liczy około 25 muzyków i występuje uświetniając uroczystości państwowe, kościelne. Posiada bogaty repertuar utworów rozrywkowych. W 2011 r. muzycy orkiestry zostali wyposażeni w nowe mundury i czapki, nawiązujące kolorystycznie do barw gminy. W latach 2012 i 2013 zakupiona została znaczna ilość nowych instrumentów a wiele poddano gruntownej renowacji. W 2015 r. dziecięca i młodzieżowa sekcja Orkiestry brała udział w projekcie dotowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego odbyła m.in. wizytę w Filharmonii Podkarpackiej, gdzie wzięła udział w warsztatach muzycznych i próbie generalnej przed premierowym koncertem. Również w tym roku orkiestra obchodziła swoje 65-lecie istnienia.

koncert1-foto-archsok

Pierwsza orkiestra dęta w parafii w Chmielowie powstała w 1925 r. Proboszczem był wtedy ks. Stanisław Władyka, który zakupił instrumenty. Założył i wyszkolił orkiestrę liczącą około 70 osób. Orkiestra grała zamiast organów na nabożeństwach i uroczystościach kościelnych. Kapelmistrzem tej orkiestry był Jan Biela. Z początkiem lat trzydziestych, kierownik szkoły w Chmielowie Fabian Dura, uczył gry na instrumentach przekazanych przez proboszcza, pełniąc jednocześnie funkcje dyrygenta. Była to w historii Chmielowa druga orkiestra szkolno-parafialna licząca około 30 osób. Jako największa w dawnym powiecie tarnobrzeskim orkiestra dęta, zaczęła odnosić liczne sukcesy. Grając na ogólnopolskich dożynkach w Spale/koło Warszawy, zajęła I miejsce wśród orkiestr Rzeczypospolitej Polskiej. Orkiestra koncertowała również we Lwowie. Pod koniec lat trzydziestych kapelmistrzem został dawny członek orkiestry pan Wojciech Kosmala. Patronat nad orkiestrą objęli ks. Stanisław Władyka oraz pan Fabian Dura. Po II wojnie światowej orkiestra wznowiła swą działalność a dyrygentem oraz kapelmistrzem został ponownie Wojciech Kosmala. Orkiestra ponownie stała się najliczniejszą i najważniejszą orkiestrą dętą w Powiecie Tarnobrzeskim. Z początkiem lat sześćdziesiątych, przy KiZPS „Siarkopol” została powołana Dęta Orkiestra Górnicza, wówczas około 10-ciu członków orkiestry z Chmielowa wstąpiło do orkiestry górniczej w Tarnobrzegu. W Chmielowie były podejmowane jeszcze próby tworzenia orkiestry jednak wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero w 2007 r. po raz kolejny, podjęto próbę odnowienia orkiestry. Inicjatorami byli proboszcz ks. Józef Rogowski, ks. Leszek Chamerski, Władysław i Mirosława Godek oraz Marek Kosior, który jest nauczycielem gry na instrumentach oraz dyrygentem i kapelmistrzem w orkiestrze. Część instrumentów ofiarowali mieszkańcy Chmielowa, mieszkający nawet poza granicami kraju. Rozpoczął się czas wytężonej pracy kapelmistrza młodych muzyków, która przyniosła efekty, orkiestra dała pierwszy koncert w pasterkę jeszcze w 2007 r. (koncert odbył się w kościele parafialnym w Chmielowie a drugi koncert miał miejsce 8 grudnia 2008 r. w Domu Kultury w Nowej Dębie. Od tej pory orkiestra rozpoczęła koncertowanie nie tylko na terenie gminy lecz również całego powiatu tarnobrzeskiego, okolicznych województw a nawet poza granicami Polski.

Zakup instrumentów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rozwój infrastruktury kultury – priorytet infrastruktura domów kultury.

Share.

Comments are closed.