Nowy sprzęt i umundurowanie dla strażaków ze Zbydniowa [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 20 maja
reklama

Nowy sprzęt i umundurowanie dla strażaków ze Zbydniowa [zdjęcia]

0

W minioną środę, 8 października, Ochotnicza Straż Pożarna z rąk Ministra Rafała Webera i Senator Janiny Sagatowskiej otrzymała nowy sprzęt i umundurowanie. Wśród zakupów z dotacji przekazanej przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Gminę Zaleszany są: pompa szlamowa wraz z osprzętem, 6 ubrań specjalnych, 6 butów strażackich, 6 butów gumowych oraz 4 wodery. Wartość zadania wyniosła ponad 25 tys. zł, przy czym środki pozyskane z WFOŚiGW to kwota 20 tys. zł.

Zakupione wyposażenie pozwoli na prowadzenie w bezpieczny sposób, skutecznych działań ratowniczych. Dziękujemy Panu Ministrowi oraz Pani Senator za współpracę i pomoc w staraniach OSP w Zbydniowie, a strażakom życzymy zadowolenia z użytkowania przekazanych sprzętów i
umundurowania. Aktualnie trwają także prace modernizacyjne w remizie OSP w Zbydniowie, na które przyznana została dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40 tys. zł, o które skutecznie zabiegał
Minister Weber. Dzięki tym środkom, oraz takiej samej kwocie z budżetu Gminy Zaleszany wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz wykonane zostaną prace modernizacyjne poprawiające estetykę pomieszczeń wewnątrz remizy.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.