Nowy zakład w Tarnobrzegu-Machowie

0
Showing 1 of 2

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Tarnobrzegu- Machowie powstanie nowy zakład produkcyjny firmy TELTAR Kobielski i Sech sp.j.

Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji rur i złączek z tworzyw sztucznych wykorzystywanych do budowy sieci światłowodowych, energetycznych czy kablowych oraz produkcji modyfikowanych mieszanek na bazie polietylenu w postaci granulatu lub proszku. Przedstawiciele firmy, Leszek Kobielski i Marcin Sech odebrali w dniu 6 marca 
z rąk Wiesława Ordona, burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba oraz Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, Adama Kuśnierza, Decyzję o wsparciu nr 25.

W najbliższej przyszłości przedsiębiorca planuje poszerzenie oferty o produkcję szerszego zakresu wymiarów i średnic rur o zmodyfikowanej konstrukcji i zastosowaniu, wykorzystywanych do budowy sieci światłowodowych. Firma zamierza zakupić działkę inwestycyjną i wybudować nowoczesną halę produkcyjną z pomieszczeniami socjalno- biurowymi na łączną kwotę 4 mln zł. Aktualnie trwają prace wyburzeniowe dawnego OBR-u i przygotowanie działek pod budowę zakładu. Likwidacja strefy i zniszczonej infrastruktury oraz powstanie w tym miejscu nowoczesnej hali jest kolejnym elementem realizacji projektu przygotowania zintegrowanej oferty dla potencjalnych partnerów biznesowych i kooperantów firm strefowych działających na obszarze dawnego „Siarkopolu”.

To nie ostatnia inwestycja na terenie tarnobrzeskiej strefy. – Od roku 2019 prowadzimy negocjacje i szczegółowe ustalenia z dużą firmą z Podkarpacia, która jest zainteresowana zakupem gruntu w Machowie i budową nowej hali produkcyjnej. Mamy nadzieję, że decyzja inwestora będzie pozytywna, a skutki będą widoczne w najbliższych miesiącach – mówi Adam Kuśnierz.

Jednocześnie trwają prace związane z dalszym rozwojem Parku Przemysłowego Tarnobrzeg-Machów i Parku Przemysłowego Nowa Dęba na terenie Tarnobrzega- Machowa i Chmielowa. Projekt powstał z inicjatywy tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. i przedstawicieli lokalnych
samorządów Tarnobrzega i Nowej Dęby i zakłada przebudowę lokalnej infrastruktury na potrzeby dotychczasowych i potencjalnych inwestorów oraz tworzenie dobrych warunków dla lokalnych przedsiębiorców. W wyniku tych działań, oddział dofinansował budowę oświetlenia ul. Zakładowej, budowę parkingu dla samochodów ciężarowych z pełnym
zapleczem sanitarnym w Tarnobrzegu, a w Nowej Dębie budowę oświetlenia i miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. Samorządowcy spotykają się z przedstawicielami strefy regularnie i ustalają plany i zakres działań dla każdej gminy na poszczególne miesiące . Ostatnie spotkanie z przedstawicielami miasta i gminy Tarnobrzeg odbyło się z udziałem Mirosława Pluty, wiceprezydenta Miasta Tarnobrzega oraz naczelników wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje miejskie, w sprawie aktualnych projektów przewidzianych do realizacji w Tarnobrzegu-Machowie.

Aktualnie trwa przebudowa ul. Zakładowej na odcinku 700 m. Pierwszy etap zakłada wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i chodników, budowę zatoki autobusowej, budowę linii oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i łącznie z dofinansowaniem wyniesie 2,8 mln zł. Trwa również ocena przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wniosku o przebudowę ul. Strefowej. Wartość inwestycji z dofinansowaniem wyniesie 2,2 mln zł i dotyczyć będzie wykonania pełnej konstrukcji jezdni, budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, budowę zjazdów, elementów odwodnienia i ustawienie słupów oświetleniowych. Droga zostanie przebudowana na długości 541,7 m. UM Tarnobrzega podjął również działania w zakresie opracowania PFU dla dróg należących do Gminy
Tarnobrzeg w Tarnobrzegu-Machowie. Opracowanie obejmie zmiany ciągów komunikacyjnych ulic: Chemicznej, Siarkopolowej i Mechanicznej.

Showing 1 of 2
Share.

Comments are closed.