O Cyprianie Kamilu Norwidzie i emancypacji kobiet w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu - Tygodnik Nadwiślański
reklama

O Cyprianie Kamilu Norwidzie i emancypacji kobiet w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

0

Muzeum Okręgowe zainauguruje w najbliższy czwartek, 16 września obchody Roku Cypriana Kamila Norwida w Sandomierzu. Na wystawie zatytułowanej „Norwid – Rostworowska. Emancypacja kobiet” zaprezentowany zostanie między innym rękopis rozprawki tego poety, pochodzący ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej.

Ekspozycja, której zwornikiem jest podobnie rozumiane hasło „emancypacji kobiet” składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje jedyny sandomierski rękopis Cypriana Kamila Norwida: późną rozprawkę pt. „Emancypacja kobiet”, własność Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Utwór podsumowujący poglądy tego zaangażowanego, filozofującego poety na temat natury i wolności kobiet zostanie zilustrowany rysunkami artysty.

Druga część ekspozycji przybliża postać Jadwigi Rostworowskiej z Popielów, jednej z ciekawszych, a zapomnianych uczestniczek polskiej debaty o tzw. kwestii kobiecej na przełomie XIX i XX wieku, przedstawicielki sandomierskiego ziemiaństwa związanej z pałacem w Kurozwękach koło Staszowa.

Program wydarzenia:

„Inauguracja obchodów Roku Norwida w Sandomierzu” – dr Mikołaj Getka-Kenig, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Wystąpienia:

dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej – „Norwid i inne rękopiśmienne skarby Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”

dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne – „O kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego i sandomierskich norwidianach”

dr Anna Kowalska-Różyło, Dział Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – „Sandomierski rękopis Norwida: Emancypacja kobiet”

Otwarcie wystawy „Norwid – Rostworowska. Emancypacja kobiet”

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.