reklama
Opozycja miała rację? - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 16 sierpnia
reklama

Opozycja miała rację?

0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem musi szybko sprawdzić, czy dwóch radnych pełni mandat zgodnie z prawem. Sprawa może skończyć się w sądzie administracyjnym. Pod koniec maja wojewoda podkarpacka  skierowała  pismo  do  przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edwarda Wołoszyna.

Poprosiła o zbadanie, czy  dwóch  radnych  nie  naruszyło  zakazu prowadzenia  działalności  gospodarczej z  wykorzystaniem  mienia  gminy,  co  mogłoby  stanowić  podstawę  do  wygaśnięcia ich mandatu. Wojewoda poprosiła o informację o dokonanych ustaleniach i zajętym stanowisku w ciągu 21 dni.

Przypomnijmy, że czworo radnych opozycji  uznało  w  kwietniu  br.,  że  zachodzi uzasadniona  przesłanka  do  twierdzenia, iż  z  mocy  prawa  w  styczniu  2011  wygasł mandat Jana Serafina, a w marcu 2014 r. Józefa Długosiewicza (obaj na zdjęciu). O swoich spostrzeżeniach radni powiadomili wojewodę.

Radny  Długosiewicz  jest  wiceprezesem i jedną z czterech osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi Klubu Sportowego „Orzeł” w Rudniku na Sanem, który administruje należącym do gminy placem targowym i pobiera opłaty targowe. Radny Serafin w chwili wyboru na radnego pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu OSP w  Przędzelu.  Straż,  będąc  użytkownikiem należącej do gminy remizy, wydzierżawiła osobie fizycznej lokal na sklep. Z tego tytułu OSP osiąga dochody. Pod koniec kwietnia, na specjalnie zwołanej sesji Rady Miejskiej, radni w głosowaniu nie zgodzili się jednak na wygaszenie mandatów dwóch swoich kolegów. Wcześniej radny Jerzy  Czaja szeroko  tłumaczył,  że  w  myśl ustawy o samorządzie radni nie mogą zarządzać działalnością gospodarczą prowadzoną wspólnie lub z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Prawdopodobnie w związku z tym głosowaniem wojewoda w piśmie do przewodniczącego rudnickiej Rady Miejskiej przypomniała, że „Rada ma obowiązek stwierdzić wygaśnięcie mandatu  radnego  w  przypadku  ustawowego naruszenia  zakazu  łączenia  mandatu  radnego  z  wykonywaniem  określonych  w  odrębnych przepisach funkcji lub działalności (…) w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu”.

– Wezwanie wojewody potwierdza, że Rada Miejska, nie podejmując uchwał o wygaśnięciu manatów, postąpiła niezgodnie z prawem. Wojewoda wezwała radę do podjęcia uchwał o wygaszeniu mandatów w ciągu 30 dni. Jeżeli rada kolejny raz po wezwaniu przez wojewodę nie podejmie uchwał, wojewoda wyda zarządzenie  zastępcze  o  wygaśnięciu  mandatów. Przynajmniej wszystko na to wskazuje, a jak będzie faktycznie – zobaczymy.  Czekamy na ruch burmistrza – tłumaczył nam rudnicki radny Marian Pędlowski. (…)

Piotr Niemiec

Więcej w papierowym wydaniu „TN”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.