Osiek w centrum ideologicznej wojny!

0

Uchwała Rady Miasta i Gminy w Osieku o “Gminie wolnej od ideologii LGBT”, mająca „powstrzymać szerzenie ideologii LGBT w placówkach szkolno – wychowawczych na terenie gminy” jest nieważna. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Radni z Osieka kwestią LGBT zajmowali się w ub. roku. 31 października 2019 r. przyjęli uchwałę, która, w ich mniemaniu, miała położyć tamę gorszycielom młodych pokoleń.

W związku z prowadzoną przez niektórych polityków wojną ideologiczną, Rada Miasta i Gminy Osiek podejmuje deklarację Gmina wolna od ideologii LGBT. Zobowiązujemy burmistrza zgodnie z naszą wielowiekową kulturą, opartą na wartościach chrześcijańskich, do zatrzymania sprzecznego z prawem instalowania w szkołach tzw. latarników LGBT i strzeżenia prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców” – uzasadnili uchwałę radni z Osieka.

Gmina wolna od LGBT” w rozumieniu radnych miała dać tamę szerzeniu zgorszenia. „Samorząd gminy zrobi wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci, w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia”. – deklarowali autorzy uchwały.

Akt prawa lokalnego uchwalony w Osieku zainteresował Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Biuro RPO złożyło w tej sprawie skargę do WSA w Kielcach, zaznaczając, że uchwała łamie Konstytucję RP.

Proces potoczył się po myśli Rzecznika Praw Obywatelskich. Sąd uznał, że uchwała radnych z Osieka została wydana bez podstawy prawnej, z naruszeniem legalizmu. Ponadto, orzekająca w sprawie sędzia podzieliła zdanie RPO, że uchwała popiera treści wykluczające osoby LGBT ze wspólnoty mieszkańców i ewidentnie narusza gwarantowaną przez Konstytucję RP zasadę równości.

W obronie uchwały z Osieka występowała przed sądem fundacja „Ordo Iuris”, która kwestionowała prawo sądu administracyjnego do orzekania w tej sprawie. Sąd odrzucił jednak jej argumenty. W podobnym tonie co „Ordo Iuris” wypowiadał się również Prokurator Prokuratury Krajowej Przemysław Ostojski, który uznał wyrok za naruszający polski porządek konstytucyjny.

Wyrok WSA w Kielcach jest nieprawomocny, strony mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że decyzję w tej sprawie podejmie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Share.

Leave A Reply