Ostatnia lekcja niepodległości

0

W gminie Samborzec podsumowano projekt pt. „Żywa lekcja Niepodległości”. W dniach 23-24 oraz 25-26 października w ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy tematyczne do Warszawy.

W pierwszym wyjeździe uczestniczyli uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach. W drugim wyjeździe udział wzięli przedstawiciele delegaci stowarzyszeń z terenu gminy Samborzec: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Zajeziorza, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka, Stowarzyszenie Gorzyczany z Sercem dla Ludzi, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Chobrzan, Stowarzyszenie Przyjaciół Janowic, Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Śmiechowicach.

Podczas pierwszego wyjazdu młodzież uczestniczyła w koncercie muzyki chóralnej z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II w Filharmonii Narodowej. W koncercie udział wzięli m.in. Chór Filharmonii Narodowej, Chór dziecięcy „Artos” im. Władysława Skoraczewskiego, Muzycy Orkiestry Filharmonii Narodowej. Uczniowie odwiedzili również Muzeum Narodowe, gdzie uczestniczyli w lekcji muzealnej dotyczącej sztuki współczesnej, w której artyści swobodnie, czasem w zaskakujący sposób łączą środki wyrazu i znaczenia tworząc ze sztuki współczesnej przestrzeń eksperymentalną. Ciekawym dodatkiem w programie wyjazdu była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum jest nowoczesną instytucją kultury ukazującą 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu kulturowego.

Delegaci stowarzyszeń biorący udział w wyjeździe w terminie 25-26 października uczestniczyli w spektaklu „Śluby Panieńskie” w reżyserii Jana Englerta podczas wizyty w Teatrze Narodowym. Kolejną atrakcją była wizyta w Muzeum Narodowym, podczas której uczestnicy wysłuchali wykładu na temat malarstwa polskiego. Nie zabrakło prezentacji znamienitych dzieł malarskich takich twórców jak: Jan Matejko, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Aleksander Gierymski. Ciekawą atrakcję stanowiła wystawa czasowa poświęcona postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Grupa podobnie jak poprzednia uczestniczyła dodatkowo w wizycie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wyjazdy do Warszawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. Były to ostatnie działania podsumowujące projekt pt. „Żywa lekcja Niepodległości”. Koordynatorami projektu byli: Sebastian Mazur, Aleksandra Abramczyk. „Tygodnik Nadwiślański” był patronem medialnym projektu. (jk)

Share.

Comments are closed.