Otwarte konsultacje z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego

0

W środę 23 stycznia 2019 dr Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju po raz kolejny odwiedzi Stalową Wolę.

Okazją do przyjazdu będzie otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Udział w konsultacjach może wziąć każdy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie ministerstwa.

Projekt KSRR 2030 prezentowany i dyskutowany jest na terenie całej Polski, po jednym miejscu w województwie. Z Podkarpacia wybrana została Stalowa Wola, gdzie odbędą się konsultacje o zasięgu wojewódzkim. Spotkanie będzie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli (ul. Ks. J. Popiełuszki 10) na II piętrze,a rozpocznie się o godzinie 11.00. Poprzez udział w konsultacjach mieszkańcy Stalowej Woli i regionu mogą mieć realny wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r.oraz ukierunkowanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Rejestracja na spotkanie odbywa się przez stronę www.miir.gov.pl/ksrr, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

23 stycznia minister Kwieciński zaprezentuje projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, a następnie odbędzie się dyskusja na temat dokumentu.Z całym projektem KSRR 2030 można się zapoznać także na stronie Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju pod linkiem:http://www.miir.gov.pl/media/67208/KSRR_17_12_2018_projekt.pdf

Jak czytamy na ministerialnej witrynie, KSRR 2030 rozwija postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

 

 

Share.

Comments are closed.