Pięcioro kandydatów na stanowisko dyrektora sandomierskiego muzeum. Kim są? - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Pięcioro kandydatów na stanowisko dyrektora sandomierskiego muzeum. Kim są?

0

Pięć osób stara się o stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. We  wtorek, 13 kwietnia ich zgłoszenia zostały poddane pierwszej ocenie. Na 26 kwietnia zaplanowane są rozmowy członków komisji z kandydatami.

O stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego ubiegają się: dr Mikołaj Getka-Kenig, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, dr Adam Wójcik, kustosz Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu, Iwona Łukawska, pełniąca obowiązki dyrektora sandomierskiej instytucji, Katarzyna Batko, szefowa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” oraz Katarzyna Radziwiłko, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

We wtorek, 13 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, bez udziału kandydatów.

 – Zgłoszenia kandydatów zostały poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie spełniają wymagania konkursowe. Dlatego wszystkie osoby zostały dopuszczone do kolejnego etapu konkursu – poinformowała Aneta Przyłucka, sekretarz miasta.

Członkowie komisji przeanalizowali wstępnie również przygotowane przez osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora koncepcje programowe, ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania muzeum. Dokładnie mają się z nimi zapoznać do 26 kwietnia. Na ten dzień zaplanowane są rozmowy z kandydatami.

W skład komisji konkursowej wchodzi 13 osób. Są to przedstawiciele wszystkich organów prowadzących muzeum, czyli magistratu, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego i ministerstwa kultury, a ponadto reprezentanci Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, związków zawodowych oraz przedstawiciel Rady Muzeum Okręgowego.

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków) oraz co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury.

Poprzedni szef sandomierskiej instytucji Dominik  Płaza zrezygnował w ubiegłym roku ze stanowiska. Obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu powierzono archeolog i etnograf Iwonie Łukawskiej.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.