Plaga bezpańskich psów w gminie Jeżowe - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 7 grudnia
ogłoszenie
reklama

Plaga bezpańskich psów w gminie Jeżowe

2

W ostatnim czasie gminę terroryzują watahy bezpańskich psów.

Psy wałęsają się po drogach i ulicach, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla
dzieci. Władze gminy przypominają, że obowiązkiem właścicieli czworonogów jest zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami oraz właściwe zabezpieczenie posesji przed przedostawaniem się psa poza ogrodzenie. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem. Policja ma prawo nałożyć mandat do 1000 zł na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

2 komentarze

  1. Pieski można przerobić na mięsko dla kotków i włożyć do konserwy. Najlepiej z długim terminem przydatności. Co ja przygotuję to wszystkim smakuje.

  2. Za mało napisane. Pies musi być w kagańcu lub na smyczy (wykroczenie). W przypadku uszczerbku na zdrowiu ofiary psa jest odpowiedzialność karna z kodeksu karnego a to może drogo kosztować.
    Psy bezpańskie należy utylizować a nas kociaków nie. Bo my jesteśmy milutkie stworzonka.