reklama
Po przekształceniu szkoła w Budziskach będzie liczyć mniej niż 10 uczniów! - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 12 sierpnia
reklama

Po przekształceniu szkoła w Budziskach będzie liczyć mniej niż 10 uczniów!

0

Świętokrzyski kurator oświaty nie wyraził zgody na likwidację Szkoły Podstawowej w Budziskach w gminie Łubnice. Placówka zostanie jednak przekształcona z ośmioklasowej w trzyklasową z oddziałem przedszkolnym.

Uchwała intencyjna w sprawie likwidacji szkoły była głosowana na grudniowej sesji rady gminy. Jako główną przyczynę uzasadniającą zamknięcie placówki, wskazywano niewielką liczbę uczęszczających do niej dzieci, która dodatkowo systematycznie z roku na rok maleje. W roku szkolnym 2018/2019 było tu 66 uczniów, w kolejnym 58, a w bieżącym 54. Prognozy demograficzne również nie wyglądają optymistycznie.

„Z doświadczenia wynika, że nie wszystkie dzieci zameldowane na terenie obwodu szkolnego, podejmą naukę w tej placówce. Część z nich fizycznie w ogóle w nim nie mieszka” – można było wyczytać w uzasadnieniu do uchwały.

– Sytuacja w szkole w Budziskach wygląda tak, że zajęcia łączone odbywają się obecnie praktycznie ze wszystkich przedmiotów we wszystkich klasach, włączając w to edukację wczesnoszkolną. Czasem w jednej lekcji uczestniczą dzieci z trzech klas. W XXI wieku tego rodzaju sposób nauczania wydaje się po prostu mało efektywny – mówi Anna Grajko, wójt gminy Łubnice.

Zdaniem łubnickich władz, w oddziałach liczących 3-4 uczniów znacznie utrudnione jest wprowadzanie metod aktywizujących, a prowadzenie zajęć w grupach w ogóle nie wchodzi w grę. Nie ma też odpowiednich warunków do uczniowskiej współpracy i rywalizacji. Niemożliwe jest prowadzenie ponadto gier zespołowych na zajęciach w-f. Ze względu na nieliczną obsadę uczniów część pomieszczeń szkoły w Budziskach jest wyłączona z użytkowania.

W 2019 roku koszt funkcjonowania placówki wyniósł ponad 998 tys. zł, zaś subwencja oświatowa wraz z dotacjami celowymi plasowała się na poziomie 676,2 tys. zł. Gmina musiała zatem dołożyć do niej z własnych środków przeszło 322,3 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia dawało ponad 5 tys. zł. rocznie. W roku ubiegłym za okres do końca listopada oraz z uwzględnieniem prognozy na grudzień, te koszty były jeszcze wyższe. Subwencja zamknęła się kwotą nieco ponad 757 tys. zł, a funkcjonowanie szkoły wyniosło ponad 1,1 mln zł.

Jak podkreśla wójt Łubnic, to nie ekonomia była jednak głównym powodem, dla którego zdecydowano się podjąć działania zmierzające do likwidacji szkoły.

– Utrzymujemy obecnie w sumie cztery placówki oświatowe. Mimo że jest to spore obciążenie dla budżetu, staraliśmy się nie podejmować radykalnych kroków względem szkół mających najmniej uczniów. Część z nich leży na obrzeżach gminy i gdybyśmy je zamknęli, pewnie jakaś liczba uczniów przeniosłaby się do ościennych gmin, bo po prostu tam mieliby bliżej. Teraz jednak prognozy demograficzne mówią jasno, że w przypadku Budzisk nie należy się spodziewać jakiejś nagłej poprawy liczebności uczniów – zaznacza A. Grajko.

Grudniowa uchwała nie zyskała akceptacji kuratora oświaty, który zasugerował, żeby pozostawić w Budziskach najmłodsze klasy, wraz z oddziałem przedszkolnym.

– Tak też się stanie – mówi A. Grajko. – Podjęliśmy kolejną uchwałę, tym razem dotyczącą przekształcenia szkoły, i ona ma już akceptację kuratorium. Od nowego roku w Budziskach będą tylko dwie klasy szkolne: pierwsza, licząca pięcioro uczniów i trzecia z trójką dzieci. Klasy drugiej nie będzie w ogóle. Zatem w całej szkole uczyć się będzie ósemka dzieci plus zapewne około dziesięciorga w oddziale przedszkolnym.

Ciągle otwarte pozostaje pytanie o przyszłość nauczycieli zatrudnionych obecnie w Budziskach. Na dzień dzisiejszy…

więcej na ten temat w papierowym wydaniu TN

Fot. R. Staszewski

Wójt Łubnic Anna Grajko: – Decyzje, jakie zmuszeni byliśmy podjąć względem szkoły w Budziskach, spowodowane są przede wszystkim niekorzystnymi prognozami demograficznymi.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.