Podnieśli sobie diety

0

Diety w Radzie Miejskiej w Mielcu wzrosną pierwszy raz od wielu lat. Rajcy będą otrzymywać przynajmniej 1200 złotych.

Rada Miejska w Mielcu zdecydowała o podwyższeniu diet swoim członkom. – Główną przesłanką za zwiększeniem środków na diety dla radnych jest fakt, że obecna kadencja rady jest czwartą, w której nie było podwyżek – powiedział Józef Zaskalski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za”, jednym „przeciw” i ośmiu „wstrzymujących się”. Podstawę do ustalenia wysokości diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej corocznie dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej. Kwota bazowa wynosi 1766 złotych 46 groszy i nie zmieniała się od 2008 roku… (jm)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.