Podsumowanie akcji „Biała wstążka” w Zaleszanach. - Tygodnik Nadwiślański
środa, 29 czerwca
reklama

Podsumowanie akcji „Biała wstążka” w Zaleszanach.

0

Gmina po raz pierwszy brała udział w międzynarodowej kampanii „Biała wstążka” – największej na świecie akcji mającej na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Pod koniec grudnia nastąpiło jej podsumowanie. Kampania prowadzona jest w ponad 60 krajach. Została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałaniu jej. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikającej z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. Do akcji przyłączyły się wszystkie szkoły z terenu gminy, w których odbyły się pogadanki, a uczniowie wykonali białe wstążki – symbol kampanii, a także Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, posterunek policji w Zbydniowie. Patronat na akcją objął wójt Paweł Gardy. W każdej szkole został przeprowadzony plebiscyt na ambasadora „Białej Wstążki”. Wszystkich nominowanych łączą wspólne cechy: wrażliwość na krzywdę, oraz chęć niesienia pomocy innym. (jz)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.