reklama
Podsumowanie projektu „Miasto movie o tradycji”[zapowiedź] - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 25 września
reklama

Podsumowanie projektu „Miasto movie o tradycji”[zapowiedź]

0

SANDOMIERZ. Muzeum Okręgowe zaprasza na oficjalne zakończenie projektu i promocję książki pt. „Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy”, która odbędzie się 12 października o godz. 15.30 na Zamku Królewskim.

W programie wydarzenia m.in. projekcja filmu etnograficznego, koncert zespołów ludowych oraz spotkanie z autorką, badaczami i recenzentami wydawnictwa. Uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz publikacji bezpłatnie. (rs)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.