reklama
Polityka redakcyjna - Tygodnik Nadwiślański
poniedziałek, 3 października

Polityka redakcyjna

Polityka redakcyjna

Głównym celem działalności Wydawnictwa Samorządowego Sp. z o.o. jest wydawanie:

  • czasopisma Tygodnik Nadwiślański
  • portalu internetowego tyna.info.pl

Poniżej prezentujemy zestaw zasad, według których pracujemy i procedury, których przestrzegamy:

  • Przedstawiamy wydarzenia rzetelnie i bezstronnie.

  • Uczciwie i profesjonalnie służymy naszym czytelnikom i partnerom biznesowym.

  • Jeśli otrzymujemy odpowiedź lub uzupełnienie po publikacji, aktualizujemy artykuł lub przygotowujemy nowy.

  • Zawsze wskazujemy źródło informacji, poza sytuacjami, które wymuszają ochronę źródła informacji, ze względu na jego dobro i interes społeczny.

  • Wyznajemy zasadę uczciwości i przejrzystości w kontaktach z czytelnikami, partnerami biznesowymi czy reklamodawcami.

  • Wyznajemy zasadę równości wobec płci, rasy i orientacji seksualnej.

  • Nie „poprawiamy” informacji o liczbie naszych czytelników. Ruch na naszych stronach jest regularnie weryfikowany przez firmy zewnętrzne.