reklama
Polityka różnorodności - Tygodnik Nadwiślański
poniedziałek, 3 października

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności w Wydawnictwie Samorządowym sp. z o.o. dotyczy wszystkich pracowników i jego władz.

Działania związane z różnorodnością dotykają wielu aspektów działalności Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o. i mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny czy kraj pochodzenia.