Ponowny wybór przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce - Tygodnik Nadwiślański
czwartek, 9 grudnia
ogłoszenie
reklama

Ponowny wybór przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

1

Rada Gminy Wilczyce będzie musiała ponownie wybrać swojego przewodniczącego.

Wojewoda świętokrzyski unieważnił wybór na to stanowisko Jana Roźmieja. Kontrola służb wojewody wykazała, że procedura głosowania w jego sprawie, przeprowadzona na sesji 18 grudnia, odbyła się niezgodnie z prawem. „Podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego wyłącznie za pomocą urządzenia, tj. z pominięciem kart do głosowania oraz bez wymaganego udziału komisji skrutacyjnej, stanowi istotne naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał” – czytamy w uzasadnieniu wojewody Zbigniewa Koniusza. Decyzja ta jest dla Rady Gminy wiążąca. Gremium będzie musiało dokonać ponownego wyboru przewodniczącego. Jan Roźmiej był już trzecim przewodniczącym w tej kadencji. Pierwszy, Adam Krakowiak został odwołany w marcu, natomiast Edward Trznadel w końcu listopada sam złożył rezygnację. (mp) 

Jeden komentarz

  1. Porządek obrad wskazuje o projekcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego o co chodzi ???