reklama
Powiat sandomierski. Zabezpieczą i wyremontują drogi w wąwozach lessowych - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 25 września
reklama

Powiat sandomierski. Zabezpieczą i wyremontują drogi w wąwozach lessowych

0

Drogi przebiegające przez wąwozy lessowe zostaną zabezpieczone i wyremontowane. W powiecie sandomierskim takie prace zostaną wykonane na ośmiu odcinkach. Samorządy otrzymały na ten cel pieniądze z budżetu państwa.

Najwięcej inwestycji wykonanych zostanie na terenie gminy Dwikozy. Będą to drogi w Winiarach, Kamieniu Łukawskim i Górach Wysokich. W gminie Obrazów przebudowane zostaną odcinki Głazów – Dębiany oraz Lenarczyce – Kolonia Lenarczyce. Klimontowski samorząd wyremontuje drogę w wąwozie w Górach Pęchowskich. Fundusze otrzymał również samorząd powiatu sandomierskiego. Przeznaczone one zostaną na zadania w miejscowościach Przezwody w gminie Wilczyce i Wielogóra w gminie Samborzec.

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa z puli na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniesie od 60 do 80 procent kosztów inwestycji.

– Wąwozy lessowe na ziemi sandomierskiej wyglądają pięknie, ale gminy mają z nimi problemy. Intensywne deszcze powodują erozję dna, osuwanie się skarp, powstawanie wyrw i zastoisk wodnych, które uszkadzają konstrukcje dróg. Spadek terenu i podatność lessowego podłoża na działanie wód opadowych uniemożliwia rolnikom dojazd do gospodarstw domowych oraz pól uprawnych, szczególnie po wystąpieniu gwałtownych opadów. Taki stan rzeczy wymaga corocznie znacznych nakładów finansowych na naprawy poprzez wyrównanie i utwardzenie kruszywem. Zabezpieczenie skarp przed erozją betonowymi płytami ażurowymi oraz geosiatkami trwale zabezpieczy odcinki dróg i rezultacie pozwoli zaoszczędzić pieniądze na kolejne naprawy – powiedział poseł Marek Kwitek.

Łącznie na prace związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych przed erozją do powiatu sandomierskiego trafi kwota ponad 1,5 mln zł, co stanowi prawie 40 procent sumy przyznanej województwu świętokrzyskiemu. W całym regonie wykonanych zostanie 16 takich inwestycji.

fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Samorządowcy odebrali promesy od wojewody Zbigniewa Koniusza.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.