Powstaje „Park Przemysłowy MACHÓW” – na terenie Tarnobrzega i Chmielowa

0

Prace związane z powstaniem na terenie Tarnobrzega i Chmielowa „Parku Przemysłowego MACHÓW” nie zwalniają tempa. 30 września w siedzibie tarnobrzeskiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz zarządów spółek, będących właścicielami infrastruktury na terenie przemysłowym.

Władze samorządowe reprezentowali Dariusz Bożek – prezydent Tarnobrzega, Wiesław Ordon – burmistrz Nowej Dęby, Jerzy Sudoł – starosta tarnobrzeski i Bogusław Potański -przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, natomiast podmioty zarządzające infrastrukturą reprezentowali Jacek Maślanka – zzłonek zarządu Siarkopol Tarnobrzeg, Wojciech Brzezowski – prezes zarządu Zakładów Chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg i Józef Motyka – dyrektor likwidator Kopalni Siarki Machów oraz dyrekcja tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Spotkanie prowadzone przez kierownika projektu – Pana Krzysztofa Wędrychowicza z ARP SA O/Tarnobrzeg , miało na celu podsumowanie dotychczasowych ustaleń i zrealizowanych działań oraz określenie kolejnych niezbędnych do realizacji zadań.

Omówiono szereg istotnych zagadnień, które mają znaczący wpływ na rozwój tego terenu. Sprawy te dotyczyły projektów przebudowy dróg na terenie przemysłowym, budowy ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia, przystanków autobusowych (w tym zatok) i zajezdni autobusowej oraz rond na kilku skrzyżowaniach, opracowania spójnego MPZP w Tarnobrzegu i Chmielowie, problemu ze starymi budynkami, które zagrażają życiu i bezpieczeństwu ludzi oraz negatywnie wpływają na wizerunek całego terenu, planów inwestycyjnych spółki Siarkopol związanych z biurowcem w Tarnobrzegu, problemów związanych z budynkiem, w którym znajduje się przychodnia zdrowia, znaczącej uciążliwości na otoczenie wynikające z działalności FCC Tarnobrzeg oraz powstających dróg szybkiego ruchu w regionie i możliwości skomunikowania terenu Parku z tymi drogami.

Idea powstania Parku Przemysłowego MACHÓW wpisuje się w zadania powierzone przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie powołania Pakietu dla miast średnich. Plan ten jest ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów kraju, a w szczególności tych borykajacych się z problemami społeczno-gospodarczymi. W wyniku działań Oddziału ARP w ubiegłym roku powstało oświetlenie ul. Zakładowej, a w tym roku zakończona zostanie budowa parkingu dla samochodów ciężarowych z zapleczem sanitarnym – inwestycje te są finansowane ze środków ARP. Jak podkreśla dyrektor ARP w Tarnobrzegu Adam Kuśnierz – cieszyć może udział i zaangażowanie zarówno władz samorządowych jak i innych podmiotów wspierających prace nad poprawą warunków inwestycyjnych w Machowie. To przecież nasze najważniejsze zadanie.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na miesiąc grudzień.

Share.

Comments are closed.