Praca urzędu, infolinia, funkcjonowanie przychodni -informacje dla mieszkańców gminy Baranów Sandomierski

0

Gmina Baranów Sandomierski w związku z zagrożeniem koronawirusa i wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce wydała komunikaty odnośnie pracy urzędu gminy, utworzenia infolinii oraz funkcjonowania przychodni.

Urząd gminy

Urząd Miasta i Gminy wprowadził z dniem 16 marca do odwołania, następujące zasady funkcjonowania:

 • Klienci Urzędu, obsługiwani będą wyłącznie na Punkcie Obsługi Klienta, pozostała część UMiG stanowi przestrzeń zamkniętą dla osób nie będących pracownikami Urzędu;
 • w bezpośrednim kontakcie będą załatwiane tylko sprawy pilne i niecierpiące zwłoki;
 • zaleca się załatwianie spraw w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl; e- PUAP lub telefonicznie, pod nr telefonu – 15 811-85-81;
 • Urząd Miasta i Gminy, pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30;
 • otwarte jest wyłącznie wejście do Urzędu pod wieżą zegarową;
 • apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum;
 • ciągłość pracy UMiG jest zachowana, wszelkie decyzje wydawane są na bieżąco.

Infolinia

Uruchomiona została pomoc i informacja dla mieszkańców. Pod numerem telefonu: 782 062 966 można uzyskać informacje dotyczące:

 • zabezpieczenia pomocy osobom objętym kwarantanną domową (dostarczanie żywności, na czas kwarantanny),
 • pomoc w formie usług opiekuńczych,
 • wsparcie psychologiczne dla wszystkich potrzebujących (udzielane telefonicznie),
 • pomocy dla osób samotnych, będących w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych – narażonych na ryzyko zachorowania i powikłań po koronawirusie.

Poradnictwo psychologiczne dla osób mieszkających na terenie Gminy Baranów Sandomierski pod nr tel. 661 667 970. Na ten numer mogą dzwonić wyłącznie osoby objęte kwarantanną domową, które potrzebują pomocy w formie interwencji kryzysowej lub pomocy psychologicznej.

Funkcjonowanie przychodni

W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiła zmiana organizacyjna funkcjonowania Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w miejscowościach: Baranów Sandomierski, Wola Baranowska, Ślęzaki oraz Skopanie.

 1. Rejestracja pacjentów w poradniach odbywa się  tylko telefonicznie;
 2. Drzwi do poradni są zamknięte – chyba, że jest to niezbędne (stan nagły) lub pacjent został umówiony na konkretną godzinę do lekarza;
 3. Pacjentom udzielane są teleporady w godzinach pracy przychodni;
 4. Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie;
 5. Zawieszone zostały wszystkie wizyty profilaktyczne w poradniach w Baranowie Sandomierskim, Woli Baranowskiej i Ślęzakach oraz Skopanie, w tym szczepienia ochronne (z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej), wizyty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – które bez uszczerbku dla zdrowia dzieci i dorosłych mogą zostać wykonane w późniejszym terminie;
 6. Poradnie, w których są wykonywane szczepienia, wykonują jedynie szczepienia przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze i ospie wietrznej,oraz rotawirusom; Celem umówienia szczepienia, należy dokonać rejestracji telefonicznej – zgodnie z pkt. 1.

Wszelki kontakt z poradniami m.in. w celu rejestracji, uzyskania informacji, przepisania recepty itp., powinien zostać uzyskany w rozmowie telefonicznej:

Poradnia w Baranowie Sandomierskim: telefon: 15-811-80-08 pomiędzy godz 8.00- 18.00

Poradnia w Woli Baranowskiej: telefon: 15-811-07-78 pomiędzy godz.8.00-13.00

Poradnia w Ślęzakach: telefon: 15-811-87-08 pomiędzy godz. 8.00-15.00

Poradnia w Skopaniu: telefon: 15 812-10-23 pomiędzy godz. 8.00-18.00

Share.

Comments are closed.