reklama
Prawie 3/4 Polaków dobrze ocenia policję - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 13 sierpnia
reklama

Prawie 3/4 Polaków dobrze ocenia policję

0

72 proc. Polaków dobrze ocenia działalność policji – podaje wrześniowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzony w dniach 8-15 września br. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Według CBOS, opinie na temat funkcjonowania policji utrzymują się na takim samym wysokim poziomie. Tak jak pół roku temu, pozytywne oceny o pracy funkcjonariuszy wyraża prawie trzy czwarte badanych (72 proc.), natomiast krytykuje ją jedynie 17 proc.

55 proc. respondentów jest dobrego zdania o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego, natomiast mniej niż jedna trzecia (31 proc.) ocenia je negatywnie.

(…) Po marcowym spadku zadowolenia z działalności wojska, we wrześniu nastąpiła korekta. Obecnie tyle samo osób co przed rokiem (69 proc.) pozytywnie ocenia funkcjonowanie wojska, a 6 proc. jest przeciwnego zdania. 25 proc. badanych nie potrafi wypowiedzieć się na temat funkcjonowania tej instytucji.

Trend wzrostowy w ocenach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego od roku utrzymuje się. We wrześniu 36 proc. Polaków pozytywnie ocenia tę instytucję, a 15 proc. jest przeciwnego zdania. Tak jak pół roku temu, 49 proc. badanych nie ma zdania na temat funkcjonowania CBA. Relatywnie największe zadowolenie deklarują najmłodsi badani (44 proc. wśród osób w wieku 18–24 lata).

Sądy odnotowały znaczący wzrost pozytywnych opinii na temat ich funkcjonowania – we wrześniu 36 proc. badanych wyraża zadowolenie z działalności wymiaru sprawiedliwości. Ostatni tak dobry wynik obserwowany był we wrześniu 2011 r., potem 33 proc. w marcu 2014 r. Jednocześnie udział ocen negatywnych spadł do 40 proc. (o 6 punktów proc.), w efekcie czego przewaga krytyki nad aprobatą nie jest już tak znaczna.

W przypadku Prokuratury zmiana jest mniejsza: co prawda o 4 punkty proc. spadło niezadowolenie z działalności organów ścigania, ale poziom zadowolenia pozostał praktycznie bez zmian od marca tego roku. Dobrze ocenia pracę prokuratury 32 proc. badanych, a 33 proc. źle – podaje CBOS.

Według ośrodka lepszym ocenom pracy sędziów sprzyjają: młodszy wiek, mieszkanie w wielkich aglomeracjach, wyższe wykształcenie, zajmowanie wyższego stanowiska oraz wysokie zarobki na osobę w gospodarstwie domowym. Prokuratura znacznie wyższe oceny niż w pozostałych grupach otrzymuje wśród uczniów i studentów, osób często praktykujących religijnie i bezrobotnych.

Zakończenie realizacji wrześniowego badania zbiegło się w czasie z nagłośnieniem przez media informacji, że Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Instytucję tę prawie tyle samo osób ocenia pozytywnie, ile nie ma o niej zdania (42 proc.). Niezadowolenie z działalności NIK wyraża 14 proc. badanych. Mimo odrzucenia sprawozdania NIK za zeszły rok nieznacznie wzrosło, w stosunku do marca 2016 roku, zadowolenie z działania tej instytucji (o 2 punkty procentowe) i o tyle samo spadł udział niezadowolonych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-15 września tego roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: Policja /  PAP

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.