Program “Mały Strażak” wspiera powiat niżański

0

Jednostki OSP z terenu powiatu niżańskiego mogą liczyć na sprzęt z programu „Mały Strażak”.

Celem umów podpisanych w Komendzie Powiatowej PSP w Nisku jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, które zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Umowy o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia  jednostek podpisali prezesi OSP Cholewiana Góra, Rudnik nad Sanem, Dąbrówka, Glinianka, Kamionka Górna, Groble, Nowy Nart, Harasiuki i Jeżowe.

Share.

Leave A Reply