Przyjemne z pożytecznym - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

Przyjemne z pożytecznym

0

Stowarzyszenie ESTEKA w roku 2020 pozyskało, od Wojewody Świętokrzyskiego, w ramach zadań pomocy społecznej, wsparcie finansowe na działania integracyjne i aktywizujące seniorów, w ramach projektu pod nazwą RAZEM AKTYWNI. Realizację zadań projektowych przeprowadził oddział Stowarzyszenia w Sandomierzu.

Z uwagi na stan pandemii na terenie RP, wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i spowodowane tym obostrzenia, działania zaproponowane seniorom, w realizowanej ofercie, dopasowane były do aktualnej sytuacji w kraju, w Sandomierzu i Powiecie Sandomierskim oraz warunków umożliwiających ich realizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi GIS i prawa. Chętnym, do czynnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu, seniorom zaproponowano trzy działania: kawiarenki seniora , nordic walking – chodzenie z kijami i gimnastykę. Góry Wysokie to, miejscowość położona w Gminie Dwikozy, w której zaczęto realizować pierwsze zadania projektowe. Otrzymaliśmy tutaj wsparcie dyrekcji Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie. W Szkole przeprowadzono osiem jednogodzinnych zajęć z gimnastyki oraz pięć kawiarenek seniora, na których zaproszeni specjaliści zapoznali osoby starsze z tematami, z następujących dziedzin: bezpieczeństwo osób starszych; jak dbać o własne zdrowie; ruch to zdrowie oraz z ofertą NGO dla seniorów. W Górach Wysokich przeprowadzono także zajęcia nordic walking.

To urokliwe miejsce, las otaczający miejscowość, wąwozy i rzeka Opatówka, było idealnym miejscem do przeprowadzenia dziesięciu wędrówek i kijami, w cyklach dwugodzinnych. Połączono tutaj przyjemne z pożytecznym – natura i ruch. Realizacje zadania zakończono w Sandomierzu. Zorganizowano tutaj dwa spotkania w ramach Kawiarenek seniora oraz przeprowadzono osiem zajęć z gimnastyki seniora. Koniec projektu nie kończy tematu zakończenia prowadzenia zajęć aktywizujących dla osób starszych. Kontynuowane są zajęcia chodzenia z kijami i gimnastyka. Dzięki współfinansowaniu Projektu RAZEM AKTYWNI przez Wojewodę Świętokrzyskiego w wysokości 6000 zł, darczyńców w wysokości 1200 zł i wkładu wolontariuszy, zadanie mogło być zrealizowane, a liczna grupa osób starszych mogła przekonać się do czynnego spędzania czasu wolnego i dbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

Materiał ukazał się w ramach działań wzmacniających potencjał NGO w środowisku objętym projektem. Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Strona internetowa projektu: www.rozwinskrzydla.eu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.