W Grębowie przyjęto budżet

0

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Grębów na 2019 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie blisko 47 milionów, a wydatki na ponad 54 miliony złotych. Najważniejsze inwestycje, na które zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu, to budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrniu, Porębach Furmańskich, Sokole, Zapoledniku i Nowym Grębowie oraz remont oczyszczali ścieków. – Planując budżet, braliśmy pod uwagę przede wszystkim zadania zgłaszane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich, a także przez radnych i sołtysów – mówi wójt Kazimierz Skóra. (ds)

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.