PUZ przedłuża okres rekrutacji!

1

Do 15 października Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu przedłużyła okres rekrutacji. Nowością w nadchodzącym roku akademickim są studia magisterskie uzupełniające na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przez wiele lat swojej działalności uczelnia, wcześniej funkcjonująca pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, prowadziła zajęcia jedynie na studiach licencjackich. Obecnie PUZ w Tarnobrzegu oferuje również studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia oraz studia magisterskie II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, ekonomia menadżerska, a od października również bezpieczeństwo wewnętrzne, które jest dedykowane nie tylko absolwentom studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, ale również absolwentom pedagogiki.

Dzisiaj bezpieczeństwo wewnętrzne rozumiane jest bardzo szeroko. To bezpieczeństwo dotyczące spraw gospodarczych, finansowych, zaburzeń zachowania, patologii, uzależnień, przestępczości. Mam nadzieję, że bezpieczeństwo wewnętrzne będzie w centrum zainteresowania absolwentów i kandydatów na studia – mówi dr hab. Paweł Maciaszczyk, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Jak przekonuje, w dzisiejszych czasach kandydaci bardzo odpowiedzialnie podchodzą do wyboru kierunku studiów – Okazuje się, że ludzie młodzi są już na tyle dojrzali i społecznie ukonstytuowani, by wybierać kierunki studiów bardzo świadomie. Ci, którzy udają się na studia, dedykują swój wybór przyszłej pracy zawodowej – tłumaczy P. Maciaszczyk.

Łącznie uczelnia oferuje 4 kierunki studiów magisterskich i 5 kierunków studiów licencjackich. Zainteresowanie uczelnią wśród kandydatów od lat stale rośnie. W związku z tym, że maturzyści w tym roku później będą odbierać świadectwa maturalne, by dać im czas na analizę rynku i ocenę uczelni, okres rekrutacji na PUZ w Tarnobrzegu został przedłużony do 15 października.

Kierunki studiów, które proponuje Państwowa Uczelnia Zawodowa, są wynikiem bieżącej analizy rynku i potrzeb studentów. W tym momencie najbardziej popularnymi kierunkami wśród kandydatów są pielęgniarstwo I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie z psychologii.

Oprócz rozwoju naukowego, PUZ w Tarnobrzegu nieustannie inwestuje również w infrastrukturę. Przykładem może być podpisana niedawno umowa z marszałkiem województwa podkarpackiego na dotację pracowni psychologicznych. Uczelnia uzyskała na ten cel 85 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury informatycznej służącej obsłudze tego kierunku.

Mamy nadzieję, że absolwenci szkół średnich będą brali pod uwagę naszą uczelnię, która na przestrzeni lat znacznie poszerzyła zakres swojej działalności, tworząc nowe kierunki na poziomie studiów I i II stopnia – zachęca rektor.

Share.

1 komentarz

  1. CZY PO TYCH STUDIACH DOSTANE PRACE?CHODZI O PIELĘGNIARSTWO,CZY SĄ PRZYJĘCIA DO SZPITALA W TARNOBRZEGU I ZA JAKĄ STAWKĘ?

Leave A Reply