Rada Miasta Sandomierza chce uhonorować Marka Sochackiego - Tygodnik Nadwiślański
środa, 25 maja
reklama

Rada Miasta Sandomierza chce uhonorować Marka Sochackiego

1

Radni chcą uhonorować Marka Sochackiego, barda i pedagoga za „niepowtarzalną magię jego twórczości, ale też ze względu na to, że wyposażył młodych, teraz już dorosłych mieszkańców Sandomierza we wrażliwość na sztukę, muzykę i literaturę”. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zgłosiła wniosek o przyznanie mu, w 10. rocznicę śmierci, honorowego obywatelstwa Sandomierza.

Takie sugestie zgłaszali wcześniej również inni mieszkańcy Sandomierza, którzy znali artystę i z nim współpracowali.

„Wnioskujemy o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Markowi Sochackiemu ze względu na niepowtarzalną magię jego twórczości, ale też ze względu na to, że wyposażył młodych, teraz już dorosłych mieszkańców Sandomierza we wrażliwość na sztukę, muzykę i literaturę. Nadal nam Go brakuje. Niech więc wszyscy się dowiedzą, że był i szczycił się tym, że stał się Sandomierzaninem z wyboru” – czytamy w uzasadnieniu wniosku przygotowanego przez komisję.

Marek Sochacki był polonistą, muzykiem, poetą, ale także wychowawcą i nauczycielem dzieci i młodzieży. Założył grupę teatralną „Gaduła”, dla której pisał scenariusze spektakli, sam reżyserował przedstawienia. Był współautorem programu „Szkoła bez dzwonka”, który – realizowany w klubie „Oaza” –  stał się „artystycznym inkubatorem”, skupiającym wokół siebie ponad 1100 uczniów ze szkół sandomierskich. Założył Sandomierskie Studio Piosenki. „Sukcesy uczniów, którzy rozwijali się pod jego nadzorem sprawiły, że dzieci stały się małymi ambasadorami Sandomierza poza granicami miasta. Wyjeżdżano na konkursy, przeglądy, festiwale, gdzie mali Sandomierzanie reprezentowali swoje miasto” – podkreślili radni.

Marek Sochacki wniósł również duży wkład w rozwój Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, pisząc ponad 100 tekstów utworów dla młodych artystów. Ponadto jest on autorem piosenek do podręczników szkolnych. Sam uczestniczył w wielu festiwalach poezji śpiewanej.

„Sandomierz kochał, w Sandomierzu tworzył i pracował. Potrafił rozpoznać niepowtarzalny czar miasta, które wybrał dla siebie. O swoim uczuciu do Sandomierza  mówił głośno w swoich piosenkach” – zaznaczyli radni, przywołując tekst „Walczyka sandomierskiego”.

Artysta zmarł nagle 29 sierpnia 2012 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pochowany jest na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Komisja była jednomyślna w swojej opinii. Teraz, zgodnie z  nowymi zasadami przyznawania honorowego obywatelstwa miasta, wniosek rozpatrzy siedmioosobowa kapituła. W jej skład wchodzą: burmistrz Marcin Marzec, przewodniczący rady miasta Wojciech Czerwiec oraz jego zastępcy – Piotr Chojnacki i Jerzy Żyła, sekretarz miasta Aneta Przyłucka, dr Urszula Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego, a także historyk dr Roman Chyła. Po raz pierwszy kapituła zbierze się w najbliższą środę. Potem, jeśli jej opinia będzie pozytywna, decyzję o nadaniu honorowego obywatelstwa podejmie rada miasta. Wojciech Czerwiec mówi, że stanie się to przez aklamację, czyli bez głosowania.

Przewodniczący podkreślił, że popiera wniosek. – Marek Sochacki to osoba zasłużona dla Sandomierza, która u bardzo wielu sandomierzan pozostawiła miłe wspomnienia. W pełni zasługuje na honorowe obywatelstwo – powiedział Wojciech Czerwiec.

Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź