Dziennikarze

Redaktor naczelny – Rafał Nieckarz
telefon: 601 860 032
e-mail: nieckarz@tyna.info.pl
Zastępca red. nacz.Stella Bojczuk-Czachór
telefon: 530 753 152
e-mail: czachor@tyna.info.pl
Sekretarz redakcjiRafał Staszewski
telefon: 601 860 203
e-mail: staszewski@tyna.info.pl

***
Powiat tarnobrzeski, Tarnobrzeg:

Piotr Welanyk (510 458 417) – welanyk@tyna.info.pl

Powiaty: sandomierski

       Małgorzata Płaza-Skowron (601 864 350)plaza@tyna.info.pl

Powiat staszowski:

Rafał Staszewski (601 860 203)staszewski@tyna.info.pl

          Powiaty: stalowowolski i opatowski:

Joanna Zych (601 860 775)zych@tyna.info.pl

Powiat niżański, janowski, mielecki, kolbuszowski:

tel. 15 822 15 40 – redakcja@tyna.info.pl

Sport:

Zbigniew Bernat (530 753 570)bernat@tyna.info.pl