Dziennikarze

Redaktor naczelny – Rafał Nieckarz
telefon: 601 860 032
e-mail: nieckarz@tyna.info.pl
Zastępca red. nacz.Stella Bojczuk-Czachór
telefon: 530 753 152
e-mail: czachor@tyna.info.pl
Sekretarz redakcjiRafał Staszewski
telefon: 601 860 203
e-mail: staszewski@tyna.info.pl


         Powiat tarnobrzeski, Tarnobrzeg:

Rafał Nieckarz (601 860 032) –  nieckarz@tyna.info.pl
Piotr Welanyk (510 458 417) – welanyk@tyna.info.pl

                 Powiat staszowski:

Rafał Staszewski (601 860 203) – staszewski@tyna.info.pl

          Powiaty: stalowowolski, niżański, janowski, mielecki, kolbuszowski:

                 Powiaty: sandomierski, opatowski:

       Małgorzata Płaza-Skowron (601 864 350) – plaza@tyna.info.pl

Joanna Kowalska (601 860 775) – kowalska@tyna.info.pl

                 Sport:

Zbigniew Bernat (530 753 570) – bernat@tyna.info.pl