Redakcja - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 28 czerwca

Redakcja

WYDAWCA

WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o.
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

ZARZĄD

Rafał Nieckarz –  prezes zarządu

KRS – 0000172843
NIP – 867 000 37 66
REGON – 005671549
Konto bankowe – BS w Tarnobrzegu: 66 9434 0002 2001 1000 0818 0001

„TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI”

NR INDEKSU: 379603
ISSN: 0208-8622

ZESPÓŁ

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Rafał Nieckarz – redaktor naczelny
Stella Bojczuk-Czachór – zastępca  red. nacz.
Rafał Staszewski – sekretarz redakcji

DZIENNIKARZE

Kamil Robuta
Joanna Zych
Rafał Nieckarz
Rafał Staszewski
Piotr Welanyk
Małgorzata Płaza-Skowron

MARKETING

        e-mail: marketing@tyna.info.pl

        Katarzyna Dudek 579 603 651
        Angelika Rutyna  579 931 759

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Beata Woźniczka – kierownik

Anita Skalska

ADRES REDAKCJI

39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a (oficyna);

TELEFONY, E-MAIL, STRONA WWW:

Centrala: 15 822-52-40

e-mail: redakcja@tyna.info.pl

www.tyna.info.pl

BIURO OGŁOSZEŃ I REKLAM

e-mail: reklama@tyna.info.pl

Angelika Rutyna
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a

tel. 15 822-52-40 wew. 31.

SEKRETARIAT WYDAWNICTWA I REDAKCJI „TN”

e-mail: sekretariat@tyna.info.pl 
Magdalena Tobiszewska-Leszko

KSIĘGOWOŚĆ I ADMINISTRACJA

Bogusława Drożak

Informacji o warunkach prenumeraty udzielają oddziały „Ruch” SA i urzędy pocztowe.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje Centrala Kolportażu i Wydawnictw, 00-953 Warszawa, konto PBK XIII oddz. Warszawa 370044-1195-139-11.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo ich redagowania i skracania.