REGULAMIN KONKURSU Sandomierz Fashion Foto –Zdjęcie Fashion w Przestrzeni Miasta Sandomierza

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, którego redakcja jest koordynatorem Konkursu i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia konkurs pod nazwą „Zdjęcie Fashion w Przestrzeni Miasta Sandomierza”.

3. Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zgłoszonego wizerunku przez Organizatora.

a) Kwestie formalno-prawne dotyczące publikacji wizerunku osób przedstawionych na zgłoszonych do konkursu fotografiach leżą po stronie uczestnika konkursu.
b) Uczestnik konkursu, przesyłając prace konkursową, oświadcza, iż ma wszelkie prawa do publikacji a model bądź modelka wyraził/ła zgodę na publikację fotografii.

4. Konkurs będzie trwał od 10 lipca (początek zgłaszania kandydatów) do 3 sierpnia godz. 13.00 (zakończenie głosowania/reakcji).

5. Organizator powołuje komisję konkursową, której przewodniczył będzie fotograf Łukasz Dziewic.

6. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść przez głosujących odpowiedzi w formacie polubień na Facebooku oraz decyzji komisji.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu www.tyna.info.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2 Warunki udziału w konkursie i zgłaszanie prac

1. Zgłoszenia fotografii konkursowych można dokonać na dwa sposoby:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: konkurs@tyna.info.pl,
b) przez stronę Tygodnika Nadwiślańskiego na portalu społecznościowym Facebook – w prywatnej wiadomości.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 lipca godz. 23:59

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy prac.

4. W dniu 27 lipca godz. 12:00 na Facebooku ,,Tygodnika Nadwiślańskiego’’ zostanie opublikowana lista zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie.

Art. 3 Głosowanie

1. Głosowanie na fotografie odbywa się za pomocą polubień na Facebooku ,,Tygodnika Nadwiślańskiego’’ i będzie trwało od 27 lipca do 3 sierpnia, godz. 13:00 na następujących warunkach:
a) głosujący za pomocą pozytywnych reakcji (polubień) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść,
b) jedno polubienie to 1 (jeden) głos w Konkursie na daną kandydaturę,
c) W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję konkursową.

2. Jury wybierze najlepszą pracę spośród nominowanej dziesiątki.

Art. 4 Nagrody w Konkursie

1. Zwycięska praca zostanie wyróżniona podczas wydarzenia Sandomierz Fashion Street. Autor oraz modelka/model będą mogli wziąć udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej (zapewniamy stylistę, wizażystę oraz fryzjera). Zostaną także zaproszeni do strefy VIP podczas wydarzenia Sandomierz Fashion Street. Autor zwycięskiej fotografii będzie miał możliwość zaprezentowania swoich prac na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”.