Regulamin plebiscytu „Wesele, hej wesele!” - Tygodnik Nadwiślański
środa, 1 grudnia

Regulamin plebiscytu „Wesele, hej wesele!”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna),39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, którego redakcja jest koordynatorem Plebiscytu i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wesele, hej wesele!”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania za pomocą SMS laureatów w czterech kategoriach: a) lokal weselny b) zespół muzyczny/dj, c) studio fotografii , d) ślubne usługi specjalne
4. W plebiscycie mogą startować podmioty reprezentujące branżę ślubno-weselną z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego, które aktualnie prowadzą swoją działalność.
5. Plebiscyt będzie trwał od 24 stycznia 2020 roku (początek zgłaszania kandydatów) do 24.02 (zakończenie głosowania SMS). W ciągu miesiąca od zakończenia głosowania odbędzie się gala laureatów.
6. Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Stella Bojczuk-Czachór (zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Nadwiślańskiego”) oraz Rafał Staszewski (sekretarz redakcji „TN”).
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu
www.tyna.info.pl oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie i zgłaszanie kandydatów
1. Zgłoszenia kandydata można dokonać na trzy sposoby: a) pocztą tradycyjną na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: redakcja@tyna.info.pl, c) przez portal społecznościowy Facebook w prywatnej wiadomości. Zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 12.00, 5 lutego 2020 roku. Spośród zgłoszonych kandydatów, w każdej z kategorii wybranych zostanie maksymalnie 10 nominowanych. W przypadku większej liczby zgłoszeń w którejś z kategorii, o nominacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
3. W dniu 6 luty 2020 roku na stronie www.tyna.info.pl zostanie
opublikowana lista nominowanych do udziału w Plebiscycie. Lista ukaże się również tego dnia w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.
Art. 3 Głosowanie
1. Głosowanie na nominowanych w II Plebiscycie „Wesele, hej wesele!” odbywa się za pomocą SMS i będzie trwało od 6 luty 2020 roku, godz. 8.00 do północy 24 lutego 2020 roku na następujących warunkach:
a. głosujący za pomocą SMS oświadcza że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na wskazany przez Organizatora numer, w treści wpisując numer-kod wybranego nominowanego.
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS powoduje ponowne pobranie opłaty;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów
wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 27 luty na stronie internetowej tyna.info.pl i w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”
Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki, które zostaną wręczone podczas uroczystej II Nadwiślańskiej Gali Mistrzów Branży Ślubnej. Ich sylwetki zostaną także zaprezentowane na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Dodatkowo zwycięzcy w każdej z plebiscytowych kategorii przez okres dwóch miesięcy będą mieli możliwość zamieszczenia reklamy w formie wizytówki w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego” oraz na stronie internetowej gazety. Każdy z czterech zwycięzców otrzyma zniżkę 30% na stoisko promocyjne na targach ślubnych.
3. Instytucje, firmy i osoby prywatne, które zadeklarują sponsoring Plebiscytu, mają prawo do prezentacji swego logo zarówno na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”, jak też na banerach podczas uroczystej gali laureatów.