Regulamin plebiscytu „Wesele, hej wesele!”

Art. 1

Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna),39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, którego redakcja jest koordynatorem Plebiscytu i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wesele, hej wesele!”

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania za pomocą SMS laureatów w pięciu kategoriach: a) lokal weselny b) zespół muzyczny/dj, c) cukiernia, d) salon piękności (fryzjerski, kosmetyczny), e) studio fotografii ślubnej, f) ślubne usługi specjalne

4. W plebiscycie mogą startować podmioty reprezentujące branżę ślubno-weselną z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego, które aktualnie prowadzą swoją działalność.

5. Plebiscyt będzie trwał od 2 sierpnia 2018 roku (początek zgłaszania kandydatów) do 1 października (zakończenie głosowania SMS). W ciągu miesiąca od zakończenia głosowania odbędzie się gala laureatów.

6. Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Stella Bojczuk-Czachór (zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Nadwiślańskiego”) oraz Rafał Staszewski (sekretarz redakcji „TN”).

7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu

www.tyna.info.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2

Warunki udziału w plebiscycie i zgłaszanie kandydatów

1. Zgłoszenia kandydata można dokonać na trzy sposoby: a) pocztą tradycyjną na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: redakcja@tyna.info.pl, c) przez portal społecznościowy Facebook, wpisując dane kandydata pod postem z informacją o plebiscycie. Zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 15 24 sierpnia 2018 roku. Spośród zgłoszonych kandydatów, w każdej z kategorii wybranych zostanie maksymalnie 10 nominowanych. W przypadku większej liczby zgłoszeń w którejś z kategorii, o nominacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.

3. W dniu 30 sierpnia 2018 roku na stronie www.tyna.info.pl zostanie

opublikowana lista nominowanych do udziału w Plebiscycie. Lista ukaże się również tego dnia w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Art. 3 Głosowanie

1. Głosowanie na nominowanych w Plebiscycie „Wesele, hej wesele!”” odbywa się za pomocą SMS i będzie trwało od 30 sierpnia 2018 roku, godz. 8.00 do północy 1 października 2018 roku na następujących warunkach:

a. głosujący za pomocą SMS oświadcza że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;

b. głosowania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na wskazany przez Organizatora numer, w treści wpisując numer-kod wybranego nominowanego.

c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;

d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS powoduje ponowne pobranie opłaty;

e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów

wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4

Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 4 października na stronie internetowej tyna.info.pl i w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”

Art. 5

Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.

2. Zwycięzcy Plebiscytu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy i grawer tony, które zostaną wręczone podczas uroczystej Nadwiślańskiej Gali Mistrzów Branży Weselnej. Ich sylwetki zostaną także zaprezentowane na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Dodatkowo zwycięzcy w każdej z plebiscytowych kategorii przez okres trzech miesięcy będą mogli zamieszczać swoją reklamę w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego” oraz na stronie internetowej gazety.

3. Instytucje, firmy i osoby prywatne, które zadeklarują sponsoring Plebiscytu, mają prawo do prezentacji swego logo zarówno na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”, jak też na banerach podczas uroczystej gali laureatów.