---
REKLAMA - Tygodnik Nadwiślański

REKLAMA

OGŁOSZENIA I REKLAMY MOŻNA ZAMAWIAĆ MAILOWO I TELEFONICZNIE!

CENNIKI:

KONTAKT
Biuro reklam i ogłoszeń:
15 822 52 40, wew. 31
579 931 759
reklama@tyna.info.pl
lub redakcja@tyna.info.pl

Opłatę za ogłoszenie należy wpłacić nasze konto:
BS w Tarnobrzegu: 66 9434 0002 2001 1000 0818 0001

Przydatne linki

Oryginały reklam i ogłoszeń przyjmujemy w formie plików przygotowanych komputerowo z użyciem programów z pakietu Adobe i CorelDraw 8.0 (lub niższej wersji, w każdym przypadku wszystkie czcionki należy zamienić na krzywe oraz dołączyć, jako osobne pliki, wszelkie loga i ilustracje), a także w formatach: pdf, tiff, jpg, png, eps. (pliki skompresowane *.zip lub *.rar)

Składy reklam i ogłoszeń, na życzenie Klienta i zgodnie z jego sugestiami, wykonać możemy także w naszej pracowni składu komputerowego.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą też zlecić nam druk OGŁOSZENIA DROBNEGO posługując się specjalnie drukowanym w tym celu, w każdym numerze TN, KUPONEM.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ich publikacji o 7 dni.