Reklama przystankowa - Tygodnik Nadwiślański

Reklama przystankowa

Regulamin umieszczania reklam w gablotach na przystankach komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu

§ 1. Umieszczanie reklam odbywa się na podstawie umowy dzierżawy gablot przystankowych zawartej pomiędzy Wydawnictwem Samorządowym sp. z o.o., zwanym dalej zleceniobiorcą, a Urzędem Miasta Tarnobrzega.
§ 2. Umieszczanie reklam w gablotach przystankowych podlega opłatom zgodnie z cennikiem.
§ 3. Samowolne umieszczanie reklam na wiatach i gablotach przystankowych podlega karze zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń (Dz. U. Nr 44/83 poz. 203).
§ 4. Zlecenia przyjmowane są w redakcji „Tygodnika Nadwiślańskiego” w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 15 822 52 40).
§ 5. Jedno zlecenie umieszczenia plakatów reklamowych będących przedmiotem umowy wymienionej w § 1 przyjmowane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc.
§ 6. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by gabloty przystankowe utrzymywane były w czystości i nienagannym stanie technicznym. Nie może jednak brać odpowiedzialności za ewentualne działania osób trzecich niszczących mienie gminy Tarnobrzeg.
§ 7. Zlecenia nietypowe podlegają negocjacjom pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą.
§ 8. Podstawowym formatem przyjmowanych plakatów reklamowych jest format A2 (61 x 43 cm). Możliwe jest zamieszczanie plakatów mniejszych. Formaty większe niż A2 (do formatu A0 – 86 x 120 cm) mogą być umieszczane jedynie w układzie poziomym na sześciu przystankach oznaczonych w załączniku gwiazdką.

Wykaz przystanków z gablotami reklamowymi

1. ul. Sokola (obok fontanny)
2. ul. Kopernika (naprzeciwko „Górnika”)
3. ul. Sikorskiego (naprzeciwko „Bartosza”)
4. ul. Sikorskiego (wieżowce)
5. ul. Mickiewicza (dworzec PKS)*
6. ul. Sikorskiego (bank PKO)*
7. ul. Sienkiewicza (poczta)*
8. ul. Zwierzyniecka („Intermarche”)*
9. ul. Kwiatkowskiego (targ)*
10. ul. Piłsudskiego *

DSC_0202

Przystanek z gablotami o szer. 85 cm

DSC_0193

Przystanek z gablotami o szer. 125 cm, umożliwiającej umieszczenie dwóch plakatów formatu A2