Remonty w centrum gminy Dwikozy - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 2 lipca
reklama

Remonty w centrum gminy Dwikozy

0

Gmina Dwikozy w ramach „Kompleksowej rewitalizacji centrum gminy Dwikozy mającej na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” realizuje remont.

Prace obejmują: budowę parkingów, ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Opatówki, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków sanitarnych, przebudowę sieci wodociągowej i oświetleniowej, małą architektura. Remont prowadzony jest na terenie po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy.

Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Koszt wyżej wymienionego zadania : 4.147806.00 zł

źródło: dwikozy.gmina.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.