Rewolucja w magistracie - Tygodnik Nadwiślański

Rewolucja w magistracie

0

Nowy burmistrz Sandomierza MAREK BRONKOWSKI (na zdjęciu) rozpoczął urzędowanie od zmian w  samym magistracie. Niektóre wydziały zostaną połączone, kilka jednostek organizacyjnych urzędu zyska nowych urzędników. Nawet kilkanaście procent pracowników zostanie zwolnionych.

Część zmian w urzędzie jest spowodowana, jak twierdzi burmistrz, nie najlepszym stanem finansów miejskich. Problemem jest nie tylko spore zadłużenie miasta, ale również niska ściągalność podatków w mijają-cym roku. Plan dochodów miasta został zrealizowany na poziomie niespełna 70 proc., a w związku z tym wydatki również zostały zrealizowane na podobnym poziomie. Poza tym jeszcze w grudniu 2012 roku radni miejscy podjęli uchwałę o przedłużeniu do 2028 roku  spłaty  długoterminowych  kredytów. Chodzi o kwotę ponad 43 mln zł. Wychodzi więc na to, że w chwili obecnej miasto corocznie przeznacza nieco mniejsze kwoty na raty kredytu, jednak w związku z wydłużeniem terminu spłaty rosną koszty obsługi zadłużenia.

 – Należy powiedzieć otwarcie, że sytuacja finansowa miasta jest zła, co może też  rzutować  na  przyszłe  inwestycje.  Może po prostu zabraknąć nam pieniędzy na tzw. wkład własny do inwestycji realizowanych ze środków unijnych. Dlatego musimy zaciskać pasa, a przede wszystkim racjonalizować wydatki  budżetowe –  mówi  burmistrz.

Włodarz zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przeprowadzenie audytu  w  urzędzie.  Przyznaje,  że  nie  ma kontaktu  ze  swoim  poprzednikiem,  który odchodząc, nie przekazał mu sprawozdania o sytuacji w urzędzie i mieście. Nowy  burmistrz  deklaruje,  że  oszczędzanie zamierza zacząć od „odchudzenia” urzędu. Dlatego też Katarzyna Zioło, niedawno mianowana na zastępcę burmistrza, będzie pełnić funkcją asystenta burmistrza, co wiąże się ze zmniejszeniem uposażenia, przy  zachowaniu  dotychczasowych  kompetencji.  Połączone  zostaną  też  wydziały techniczno-inwestycyjny  z  komunalnym, w wyniku czego powstanie Wydział Inwestycji i Remontów. Natomiast z Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji wyłączona zostanie  oświata,  która  będzie  obsługiwana przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu.

Na  pewno  zmieni  się  sekretarz  miasta, który będzie miał nieco więcej zadań i kompetencji niż dotychczas. Będzie odpowiadał za pracę urzędu oraz przygotowanie sesji i projektów uchwał. Ogłoszono również konkursy na kilka stanowisk kierowniczych w mieście: naczelnika nowo utworzonego Wydziału Promocji  oraz  Wydziału  Nadzoru  Komunalnego, rozpisano konkurs na nowego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotychczasowa dyrektor Halina Komenda, w związku z nie najlepszą  sytuacją  finansową  placówki  oraz oskarżeniami o mobbing, została przesunięta na  niższe  stanowisko  (nie  została  zwolniona,  bo  znajduje  się  w  okresie  ochronnym).

Zmiany  szykują  się  również  w  Sandomierskim Centrum Kultury. Tuż przed drugą turą wyborów z obecnym dyrektorem tej instytucji, Wojciechem Duminem, podpisano kontrakt menadżerski do 2023 roku. – W moim odczucie tak to nie powinno wyglądać i myślę, że lada chwila zostanie to wyjaśnione. W tej instytucji również należy spodziewać się zmian – mówi Marek Bronkowski.

Burmistrz  nie  ukrywa  również,  że w  Urzędzie  Miasta  nastąpią  zwolnienia. Tłumaczy  to  przeludnieniem  i  dublowaniem  się  stanowisk.  W  tej  chwili  w  magistracie pracuje 130 osób i należy się liczyć z  tym,  że  10-15  proc.  z  nich  pożegna  się z pracą. (…)

Józef Żuk

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.