Rondo i droga powiatowa w Pysznicy gotowe. Uroczyste otwarcie i poświęcenie [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Rondo i droga powiatowa w Pysznicy gotowe. Uroczyste otwarcie i poświęcenie [zdjęcia]

0

W piątek 15 listopada uroczyście zostały otwarte i poświęcone rondo oraz droga powiatowa nr 1019R po przebudowie. Jest to jedna z najważniejszych dróg w powiecie stalowowolskim.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R w m. Pysznica”, było realizowane w okresie od lutego do listopada 2019 roku, a jego wykonawcą było przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej. – To jedna z naszych najważniejszych dróg powiatowych, a w tej części powiatu to wręcz newralgiczna. Bardzo nam zależało, żeby przeprowadzić ten remont porządnie, ale nie ukrywam, że była to trudna inwestycja, ponieważ podczas jej realizacji nie zamykaliśmy ruchu samochodowego. Wykonawca jednak stanął na wysokości zadania i daliśmy radę – mówił starosta Janusz Zarzeczny podczas oficjalnego otwarcia drogi, które miało miejsce w dniu 15 listopada.

Zadowolenia z wykonanej inwestycji nie ukrywał również Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica. – Dziękuję poprzedniej Radzie Gminy i mojemu poprzednikowi na stanowisku wójta, którzy zdecydowali się zarezerwować środki na ten cel w projekcie budżetu na 2020 rok. Dziękuję też staroście i Powiatowi Stalowowolskiemu za tę inwestycję – to kluczowa droga na terenie naszej gminy, wszyscy wiemy, że panuje na niej duży ruch. Dlatego tak ważne, że mamy teraz przez całe centrum gminy ciąg pieszo-rowerowy, bo wcześniej, gdy go nie było – dochodziło tu do wielu wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Ogromne znaczenie ma też wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i Szubargi, które bardzo usprawniło w tym miejscu ruch. Szczególnie rano występowały tu dotychczas problemy, robiły się zatory, a teraz auta jadą płynnie – podkreślał wójt Bajgierowicz.

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi o długości 1234 m. Wykonano jezdnię o szerokości 6 metrów oraz nowe warstwy nawierzchni. Na przebudowanym odcinku, po lewej stronie został wykonany chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m, a po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania przebudowano 10 skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo, które dodatkowo jest oświetlone. Przy okazji robót budowlanych wykonano również kanalizację deszczową, a także przebudowano sieć wodociągową, teletechniczną i gazową.

Wartość inwestycji wyniosła w sumie 5 435 966,92 zł, a połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Reszta wydatków została pokryta z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Pysznica (po 50%).

Poprzednio zrealizowano przebudowę tej drogi na odcinku od Pysznicy do Jastkowic i w samych Jastkowicach. W planach jest kolejny etap remontu, tym razem objęty nim zostanie odcinek od Pysznicy w kierunku z powiatem niżańskim. Przebudowa nie nastąpi jednak w przyszłym roku ze względu na budowę obwodnicy Stalowej Woli. Urzędnicy nie chcą jeszcze bardziej utrudniać życia kierowcom w związku z remontami dróg.

Źródło/Fot. Powiat Stalowowolski

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.