RPO wspiera kulturę - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

RPO wspiera kulturę

0

Ciekawą alternatywą dla mieszkańców i  turystów spędzających wolne chwile w gminie Łubnice jest dostęp do bogatej oferty kulturalnej, którą zapewniają działające w gminie placówki kultury. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Już w poprzedniej perspektywie finansowej, siedziba Centrum Kultury w Łubnicach została kompleksowo zmodernizowana i doposażona. Koszt tych działań przekroczył 1,5 mln zł. Dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków RPOWŚ na lata 20014-2020, możliwe stało się zrealizowanie kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego efektem jest poprawa stanu innych placówek kulturalnych na terenie gminy. W ramach projektu zostały wykonane prace remontowo-budowlane w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Beszowa, Borki, Gace Słupieckie oraz Przeczów. Wymieniono tam pokrycia dachowe, posadzki, instalacje wodne i kanalizacyjne, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania. W odnowionych pomieszczeniach można teraz organizować więcej zajęć, imprez i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Gmina pełniej wykorzystuje potencjał turystyczny i kulturalny, a w efekcie – zyskuje na atrakcyjności. Rośnie także aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców. – Domy kultury, z uwagi na ich dostępność i liczbę, a także na fakt, że zlokalizowane są często poza centrami wielkich miast, należą do kluczowych placówek prowadzących edukację kulturalną. Zarówno Centrum Kultury w Łubnicach jak i świetlice w mniejszych miejscowościach, prowadzą wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną. Centrum mieści się w odrębnym budynku wyposażonym w  salę widowiskową, z  odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami i  urządzeniami. Nasz ośrodek kultury jest wielofunkcyjną instytucją społeczno-kulturalną, która integruje środowisko lokalne
– mówi Aleksandra Stachniak, dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach. Anna Grajko, wójt Łubnic zaznacza, że działalność instytucji kultury jest bardzo ważnym aspektem życia gminnej społeczności. Podkreśla ona, że działania te mogły być zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. Wartość całego projektu zamknęła się w kwocie 896 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 468 tys. zł.

Samorządy lokalne mogą pozyskać wsparcie z Funduszy Europejskich w różnych obszarach, dzięki czemu modernizowana jest nie tylko infrastruktura, ale i prowadzi się wiele działań wzmacniających potencjał lokalnych społeczności – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Uważam, że projekty, takie jak ten realizowany w  gminie Łubnice służą tworzeniu przestrzeni dla działań kulturalnych, pobudzają aktywność mieszkańców i integrują ich.

Projekt: „Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez kompleksową modernizację obiektów kultury w Gminie Łubnice” Beneficjent: Gmina Łubnice • Wartość projektu: 896, 6 tys. zł • Dofinansowanie z UE: 468,7 tys. zł

Artykuł w formie PDF można pobrać tutaj: https://tyna.info.pl/wp-content/uploads/2019/11/PGRNAD1128s002.pdf

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.