Ryby głosu nie mają - wyjaśnienie PZW - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 30 listopada
kondolencje
reklama

Ryby głosu nie mają – wyjaśnienie PZW

0

W  odpowiedzi na zarzuty zawarte w  artykule „Ryby głosu nie mają” red. Piotra Niemca z dnia 17 i 24 października 2013 roku, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu wyjaśnia:

1. Umowa na użytkowanie obwodu rybackiego rz. Łęg wraz z wodami zbiornika zaporowego w Wilczej Woli została zawarta pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Rybackiej w Krakowie (w skrócie RZGW), a Okręgiem  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  w  Tarnobrzegu dnia 19 kwietnia 2005 roku.

2. Par. 1 pkt 2 owej umowy mówi, że cały obwód rybacki stanowi własność Skarbu Państwa. Oznacza  to  nic  innego,  jak  to,  że  zarybiać  możemy rybami  wymienionymi  w  operacie  rybackim,  tak  co  do gatunków, jak i co do ilości i z realizacji ww. umowy od 2005 roku jesteśmy rokrocznie rozliczani. W okresie tym nie było uwag, co do wywiązywania się Okręgu Tarnobrzeskiego z zawartej z RZGW Kraków umowy.

3. Okręg jako podmiot prawny na wniosek Koła Nr 3 w  Stalowej  Woli,  w  grudniu  2006  roku  przekazał  temu Kołu  opiekę  nad  Zalewem  Wilcza  Wola,  aby  to  Koło w  imieniu  Okręgu  wypełniało  obowiązki  użytkownika i gospodarza. Tak  jest  ze  wszystkimi  innymi  akwenami.  To  właśnie Koła maja pod swoją opieką zarówno tzw. zbiorniki zamknięte jak i wody płynące.

4.   Dnia  24  września  2012  roku  do  wiadomości  Zarządu  Okręgu  wpłynęło  pismo  Podkarpackiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (dalej PZMiUW)  o  skierowaniu  do  Marszałka  Województwa Podkarpackiego wniosku o wyrażenie zgody na wstrzymanie użytkowania obiektu (Zalew Wilcza Wola) z czasowym  opróżnieniem  zbiornika  w  okresie  od  30.09  do 15.11.2013 r. celem przeprowadzenia kontroli podwodnej części budowli (zapora) i wykonania badania zamulenia zbiornika.

5. Dnia 4 marca 2013 roku Okręg PZW w Tarnobrzegu skierował do PZM i UW w Rzeszowie pismo z zapytaniami:– czy  zbiornik  będzie  opróżniony  w  całości  czy  częściowo,– co  stanie  się  z  organizmami  wodnymi  bytującymi w Zalewie,– czy planowane jest jago odmulenie. Na te pytania odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

6. Dnia 23 sierpnia 2013 roku od PZM i UW w Rzeszowie otrzymaliśmy do wiadomości pismo informujące nas, że zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego PZM i UW w Rzeszowie otrzymał zgodę na „wstrzymanie użytkowania obiektu (Zalew Wilcza Wola) od dnia 30 września 2013 r. i dalej, że obniżenie poziomu lustra wody odbywać się będzie max. 20 cm na dobę i trwać będzie ok. 25 dni.

7. Na zapytanie do PZM i UW w Rzeszowie czy zostały podjęte jakieś kroki aby podczas obniżania lustra wody w  zbiorniku,  zapobiec  zniszczeniu  populacji  ryb  w  nim bytujących – brak odpowiedzi na nasze pismo (prezentowane pisma do wglądu w Biurze Okręgu).

A teraz co uczynił Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu:

1. Na zorganizowanej naradzie podjęto decyzję, że nie będziemy  prowadzić  odłowów  Zalewu  z  następujących przyczyn:

– zbyt duży akwen (160 ha lustra wody), a Okręg nie posiada specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia odłowów,

– po  rozmowach  z  hodowcami  ryb,  mających  na  celu zawarcie umowy na przechowanie ryb, podchodzili oni do tego tematu niechętnie, z uwagi na duże koszty oraz konieczność, ze względu na możliwość przeniesienia chorób, zniszczenia używanego do odłowów sprzętu,

– koszty odłowu i przerzutu ryb przekroczyłby wartość ryb.  Dodatkowe  utrudnienie  to  konieczność  posiadania  specjalistycznych  zbiorników  niezbędnych  do przetrzymania tych ryb podczas odłowu, zapewnienie im możliwości tzw. „odpicia się” na płuczce i wprowadzeniu do tego samego akwenu po okresie przetrzymania.

Ponadto przepisy prawa mówią, że nie można wpuszczać  ryb  do  innych  akwenów  bez  przeprowadzenia  odpowiednich zabiegów i przeprowadzenia badań weterynaryjnych.

Jest  to  odpowiedź  dla  „krzyczących”,  dlaczego  nie odłowili lub dlaczego nie wpuścili do innych akwenów. (…)

Antoni Brudz – prezes

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.