Są pieniądze na remont sandomierskiego Collegium Gostomianum i innych cennych zabytków

0

Zabytkowe Collegium Gostomianum w Sandomierzu zostanie wyremontowane. Władze powiatu po długich staraniach otrzymały pieniądze na  ten cel pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zabiegi o pieniądze na remont 400-letniego gmachu trwały niemal trzy lata. Jak podkreślił poseł Marek Kwitek, o przyznaniu dotacji  zdecydował dobrze przygotowany, merytoryczny  wniosek. Powiat otrzymał na remont 600 tys. zł. Ubiegał się o kwotę wyższą – 1,3 mln zł.

Natychmiastowego remontu wymagają elementy attyki i fragmenty dachu. Odnowiona zostanie również  elewacja zewnętrzna – informuje starosta sandomierski Marcin Piwnik.

Starosta dodaje, że powiat będzie się starał pozyskać brakujące pieniądze. Jeśli to się nie uda, dołoży do remontu własne fundusze. Prace mają być wykonane w tym roku.

Dotacje  z ministerialnego programu “Ochrona zabytków” przyznane zostały także: klasztorowi dominikańskiemu w Sandomierzu na kontynuację zabezpieczenia i konserwacji piwnicy romańskiej, sandomierskiej Bibliotece Diecezjalnej  na konserwację sześciu rękopisów, parafii św. Floriana w Koprzywnicy na prace związane między innymi z odnowieniem elewacji oraz kościołowi rektoralnemu Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie na remont klasztoru podominikańskiego. W Opatowie, dzięki dofinansowaniu,  odnawiana będzie północna i południowa elewacja kościoła obernardynów. bernardynów.

Share.

Comments are closed.