reklama
Samorządowe majstrowanie - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 16 sierpnia
reklama

Samorządowe majstrowanie

0

Kilka lat temu wiele polemik wywołał temat ograniczenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z czasem dyskusja przycichła i kiedy wydawało się, że problem jest już nieaktualny, Sejm kończy prace nad nowym projektem ustawy w tej sprawie.

Wedle opinii zdecydowanej większości Polaków, ze wszystkich zmian ustrojowych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku najskuteczniejsza i najtrwalsza okazała się reforma samorządowa. Nikt nie kwestionuje, iż to właśnie dzięki niej w sposób diametralny zmieniło się oblicze polskich gmin. I chociaż poszczególne rozwiązania oceniane były różnie, w sumie reforma w gminach jest sukcesem. W odróżnieniu od samorządu powiatowego, którego istnienie wciąż wzbudza polemiki. Obserwacja dowodzi, że aktualnie samorządy stają przed poważną próbą. Mogą po
jawić się problemy z uzyskiwaniem środków zewnętrznych, bowiem na wkład własny realizowanych lub będących na ukończeniu projektów inwestycyjnych większość gmin zaciągnęła wysokie kredyty, co uniemożliwia wzięcie kolejnych. Wszystko wskazuje jednak, że nie będą to jedyne problemy, bowiem rządzący odświeżyli temat ograniczenia kadencji gospodarzy gmin, miast i miast prezydenckich… (jab)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.